Home / HAPPENING / ความท้าทายสำหรับผู้บริหารฝ่ายการเงินในวันนี้… โดย ลารส์ เฟเอสต์ หัวหน้าฝ่ายแอปพลิเคชัน ออราเคิล ประเทศไทย

ความท้าทายสำหรับผู้บริหารฝ่ายการเงินในวันนี้… โดย ลารส์ เฟเอสต์ หัวหน้าฝ่ายแอปพลิเคชัน ออราเคิล ประเทศไทย

 

หากคุณต้องการให้งานสำเร็จ จงมอบหมายให้คนขยันจัดการ” เราต่างเคยได้ยินคำคมนี้มาแล้ว และแน่นอนว่าในวันนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินยิ่งต้องขยันมากขึ้น เพราะต้องรับมือกับปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจในสภาวะปัจจุบัน ต่อไปนี้คือ รายการสิ่งสำคัญที่พวกเขาต้องพยายามสะสางในสถานการณ์ที่ยุ่งยากเช่นทุกวันนี้

สุขภาพและความปลอดภัย

ความสำคัญอันดับแรกยังคงเป็นเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน และเพื่อการนี้ แผนกการเงินส่วนใหญ่จึงต้องทำงานทางไกล ผู้บริหารฝ่ายการเงินจำนวนมากยังต้องมีหน้าที่เพิ่มเติมในฐานะสมาชิกทีมบริหารภาวะวิกฤติและการดำเนินงานที่ต่อเนื่องของธุรกิจ รวมถึงจำเป็นต้องเข้าร่วมทั้งการประชุมวาระพิเศษสำหรับกลุ่มผู้นำองค์กร คณะกรรมการบริหาร และการประชุมสามัญ

กระแสเงินสด

ธุรกิจส่วนมากจะพยายามสงวนเงินสดเอาไว้เพื่อเป็นกันชนให้บริษัทสามารถอยู่รอดได้ในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้า โดยจะหยุดงานบริการที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก รวมถึงการชำระภาษี และเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า โดยพนักงานฝ่ายที่ดูแลคู่ค้าเจ้าหนี้จะยุ่งอยู่กับการติดต่อกับซัพพลายเออร์ซึ่งก็คือ เจ้าหนี้ของบริษัท เพื่อเจรจาและขอขยายระยะเวลาการชำระเงินออกไป ในทำนองเดียวกัน พนักงานฝ่ายคู่ค้าลูกหนี้หรือฝ่ายที่ต้องเรียกเก็บเงินจากลูกค้า ก็ต้องพยายามเรียกเก็บเงินสดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

ปริมาณการจัดซื้อจำต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวด เมื่อแผนงาน Demand และ Supply เกิดการเปลี่ยนแปลง บางธุรกิจอาจเกิดภาวะวัตถุดิบคงค้างในสต็อคค่อนข้างมาก เมื่อคำสั่งซื้อของลูกค้าหยุดชะงักลง หรือไม่เช่นนั้น วัตถุดิบก็อาจขาดแคลน แต่ไม่ว่าจะเป็นทางใด พวกเขาก็จะต้องรับมือกับความเสียหายในบางระดับอย่างเร่งด่วน และเพื่อให้มีความเข้าใจและลดความเสี่ยงในการทำงาน ผู้บริหารฝ่ายการเงินต้องพยายามประสานงานอย่างใกล้ชิดกับพนักงานฝ่าย supply chain ของบริษัท

การคาดการณ์และการวางแผน

การสร้างแบบจำลองผลกระทบโดยตรงต่อยอดขายและต้นทุนที่อาจเกิดขึ้น ถือเป็นงานที่มีความสำคัญมากที่สุด ซึ่งการเข้าใจในรายละเอียดของสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอาจต้องอาศัยข่าวสารที่อัปเดตแบบวันต่อวัน เพราะอาจจำเป็นต้องมีการตั้งงบประมาณและการคาดการณ์ใหม่ งานนี้จะต้องใช้เวลาอย่างมากหากต้องทำโดยปราศจากการสนับสนุนด้านเครื่องมือและกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ยกตัวอย่างเช่น บริษัทเงินติดล้อ ผู้นำด้านธุรกรรมการเงินรายย่อยในประเทศไทยซึ่งเป็นลูกค้าที่ใช้โซลูชั่นด้านการเงินแบบติดตั้งฐานข้อมูลในองค์กรของออราเคิลมาเป็นเวลานาน ได้ตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้โซลูชั่นการวางแผนทรัพยากรองค์กรบนระบบคลาวด์ของออราเคิล ซึ่งทำให้บริษัทมีฟีเจอร์การทำงานใหม่มากมาย พร้อมความสามารถขั้นสูงในการบริหารจัดการข้อมูลที่สมบูรณ์แบบด้วยการทำงานบนแพลตฟอร์มเดียว

การธนาคารและเงินทุน

ความมั่นใจในด้านการสนับสนุนจากธนาคารถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจส่วนใหญ่ ซึ่งจำเป็นต้องมีการทบทวนเจรจาต่อรองซ้ำทั้งในเรื่องเงื่อนไขธนาคารและผู้ให้บริการเครื่องมือทางการเงิน

นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวของกระแสเงินตราที่รุนแรงและราคาหุ้นที่ตกต่ำอาจสร้างปัญหาขึ้น เช่น เมื่อหลักประกันความเสี่ยงทางการเงินไม่เพียงพอหรือมีราคาประเมินที่ต่ำลง ย่อมกระตุ้นให้เกิดการเรียกหลักประกันเพิ่มเติมหรือแม้แต่การละเมิดเงื่อนไขของธนาคารได้

การค้ำประกันและสัญญา

โดยทั่วไปมักมีผู้ดำเนินธุรกิจที่มองการณ์ไกลเพียงไม่กี่รายที่ทำประกันคุ้มครองกรณีเกิดโรคระบาด อย่างไรก็ดี ธุรกิจส่วนใหญ่ต่างไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ ทีมงานฝ่ายการเงินจะต้องพิจารณาเรื่องนี้เพื่อให้เข้าใจรายละเอียดทั้งหมดของการประกันรวมถึงสัญญาฉบับอื่น ๆ (อาทิ การเช่าซื้อและสัญญากับซัพพลายเออร์) เพื่อประเมินถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับกระแสเงินสดของบริษัท

การสื่อสาร

การสื่อสารกับพนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และผู้ถือหุ้นอื่น ๆ อย่างทันเวลา ซื่อสัตย์ และกลั่นกรองมาแล้วเป็นอย่างดีถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีหน้าที่เพิ่มเติมที่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโคโรนาไวรัส

การควบคุมและการกำกับดูแล

เหนือสิ่งอื่นใด ผู้บริหารฝ่ายการเงินจำเป็นต้องตรวจสอบความเสี่ยงของสิ่งแวดล้อมเพื่อการควบคุม เพราะทั้งการลดจำนวนพนักงาน การทำงานทางไกล และปัญหาด้านระบบ จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการแบ่งแยกหน้าที่การทำงาน การแต่งตั้งตัวแทน และการอนุมัติระบบงาน

บริษัทอาจต้องกำหนดตารางอำนาจหน้าที่ใหม่และเผยแพร่ให้ทราบถึงข้อบังคับด้านการจ่ายเงินที่รัดกุม รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันมีรายงานกรณีการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น โดยพนักงานอาจตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายจากการคลิกเข้าไปดูข่าวสารล่าสุดที่ถูกส่งมาทางอีเมล

เมื่อได้เวลาเลิกงานกลับบ้านตามปกติ ทีมการเงินกลับยังต้องพยายามสะสางงานประจำวันให้เสร็จเรียบร้อย ซึ่งมันช่างแตกต่างจากโลกเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้มากมายเหลือเกิน