Tag Archives: Lalamove

 LINE MAN ครบ 1 ปี มีดีจนเกาหลีญี่ปุ่นต้องนำไปศึกษา

ความคุ้นเคยของแชตอันดับ 1 อย่างไลน์ ทำให้ธุรกิจที่ต่อยอดออกมาอย่าง LINE MAN ได้รับความนิยมตามไปด้วย และถือเป็นบริการที่มีเฉพาะในเมืองไทยเท่านั้น เพราะแม้แต่ญี่ปุ่นและเกาหลีเองต่างก็เตรียมที่จะนำคอนเซ็ปต์ของ LINE MAN ไปพัฒนาเป็นบริการที่เหมาะกับประเทศของตน ซึ่งปัจจุบัน LINE MAN มีจำนวนผู้ใช้งานสูงถึง 500,000 ครั้งต่อเดือน อริยะ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการ LINE ประเทศไทย กล่าวว่า LINE MAN เป็นบริการแบบโลคอลที่มีเฉพาะในเมืองไทยเท่านั้น ไม่มีบริการของไลน์ในลักษณะนี้ที่ประเทศอื่น ซึ่งแม้แต่ประเทศเจ้าของอย่างญี่ปุ่นหรือเกาหลีเองก็ต้องการนำคอนเซปต์นี้ไปปรับใช้กับประเทศของตน ซึ่งปัจจุบันหลังจาก LINE MAN เปิดให้บริการเป็นระยะเวลา 1 ปี ก็มีจำนวนผู้ใช้งานสูงถึง 500,000 ครั้งต่อเดือน “LINE MAN เป็นบริการผู้ช่วยส่วนตัวในชีวิตประจำวันที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ไว้ในแอปพลิเคชันเดียวสามารถใช้งานได้ง่ายด้วยการ LOG IN ผ่านทาง LINE ID ได้ทันที ทั้งยังสามารถตรวจสอบสถานะการให้บริการแบบเรียลไทม์ รวมถึงตอบโจทย์ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการในประเทศไทย และตอบโจทย์ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการในประเทศไทยอีกด้วย” …

Read More »

Lalamove – Kerry Express โอกาสบนโลกออนไลน์

lalamove

ความสำเร็จของลาลามูฟและเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ผู้ให้บริการส่งด่วนจากฮ่องกงที่บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาเปิดสาขาในไทย ถือเป็นเพียงก้าวหนึ่งของบริษัทที่กำลังมองหาโอกาสและเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้น นั่นคือ ขยายสาขาครอบคลุมอาเซียน ตลาดการค้าและการขนส่งที่มีประชากรราว 600 ล้านคน เป็นน่านน้ำให้ตักตวง

Read More »