Tag Archives: IRPC

3 ยักษ์ใหญ่ บุกธุรกิจเครื่องมือแพทย์!! เปิดทางรอด 5 เจ้าตลาดฯ ก่อนถูกโค่น

เปิดทางรอด 5 เจ้าตลาดฯ เครื่องมือแพทย์ก่อนถูกโค่น หลัง 3 ยักษ์ใหญ่พร้อมบุกตลาด ต่อจากนี้ต้องสู้เท่านั้นถึงจะรอด

Read More »

IRPC สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในภาคอุตสาหกรรม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน ) หรือ IRPC และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม พร้อมลดการปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ หวังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนประเทศไทย ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  โดยมี คุณสมชาย หวังวัฒนาพาณิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย งานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน และ คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เป็นประธานในงาน  ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โครงการดังกล่าวเป็นการขยายผลให้เกิดการคำนวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นโดยเป็นความร่วมมือของ สายงานปฏิบัติการผลิตการกลั่น ฝ่ายโรงไฟฟ้าและยูทิลิตี้ และฝ่ายบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และบริหารเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ในการเข้าร่วมเป็นองค์กรนำร่องของโครงการฯ  ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งหมด 29 องค์กร เพื่อขอการรับรองการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for  Organization : CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) …

Read More »

IRPC ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดระยอง ผ่านการจ้างเหมาบริการตาม มาตรา 35

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ช่วยเหลือผู้พิการโดยตรงผ่านการจ้างเหมาบริการตาม ม.35 แทนการส่งเงินเข้ากองทุนฯ เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้พิการมีรายได้เลี้ยงชีพ สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนให้กับคนพิการจังหวัดระยอง โดยมี นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น IRPC สนับสนุน การใช้สิทธิตามมาตรา 35 การจ้างสำหรับจ้างเหมาบริการให้คนพิการ จำนวน 48 คน ใช้งบประมาณกว่า 5.4 ล้านบาท นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ กล่าวว่า การเปลี่ยนมาจ้างเหมาบริการคนพิการเป็นการดำเนินการที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการโดยตรง และเป็นรูปธรรม เพื่อให้คนพิการนั้นได้มีโอกาสใช้ความสามารถในการประกอบอาชีพ มีรายได้พึ่งพาตนเอง และเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นพลังสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งในทางเศรษฐกิจของประเทศ สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และแนวทางประชารัฐด้านสังคมในการส่งเสริมอาชีพ สร้างคุณค่าให้กับคนพิการ สามารถเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับความพิการนั้นได้ รวมทั้งเป้าหมายของ IRPC ในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม …

Read More »

IRPC ส่งมอบผลิตภัณฑ์กล่องพลาสติกเอนกประสงค์ให้จังหวัดระยอง

ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รับมอบผลิตภัณฑ์กล่องพลาสติกเอนกประสงค์ขนาด 70 ลิตร จำนวน 220 ใบ จาก นายวิเชียร  อาจองค์ ผู้จัดการหน่วยงานกิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ และนายพิริยะ คล้ายสังข์ ผู้ชำนาญการ สายงานสำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) โดยกล่องพลาสติกเอนกประสงค์นี้ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP ของ IRPC มีความแข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา  สามารถช่วยจัดเก็บอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้และเคลื่อนย้าย        ได้ง่าย เพื่อช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดระยองต่อไป

Read More »

IRPC แจงผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2563 กำไร 1,608 ล้านบาท พร้อมพิจารณาเสนอจ่ายปันผล 0.06 บาทต่อหุ้น

IRPC เผยผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2563 ผลการดำเนินงานเป็นบวกต่อเนื่อง จากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเวชภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ในบ้าน แม้เผชิญสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระลอกสอง แต่สามารถปรับตัวได้เร็วเท่าทันสถานการณ์ พร้อมให้การสนับสนุนทีมแพทย์ต่อสู้กับโควิด–19 สร้างโอกาสใหม่ๆ ในธุรกิจด้วยนวัตกรรม และเสนอจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ที่ 0.06 บาทต่อหุ้น ตั้งเป้าขยายธุรกิจไปสู่ปิโตรเคมีปลายน้ำมุ่งกลุ่มอุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุข นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยว่า “บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิในไตรมาส 4 ปี 2563 ที่ 40,661 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8   จากไตรมาสก่อน ที่มีรายได้สุทธิ 37,671 ล้านบาท เป็นผลมาจากราคาขายที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยมี Market …

Read More »

IRPC สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้จังหวัดระยอง

คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ คุณสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เข้าพบ คุณชาญนะ เอี่ยมแสง    ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง เพื่อมอบแอลกอฮอล์ Face Shield และเซ็ทกระเป๋าบรรจุ    หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ขนาดพกพา สำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการควบคุม การแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมสถานการณ์ให้เร็วที่สุด

Read More »

กลุ่ม ปตท. พร้อมขับเคลื่อนองค์กรเปลี่ยนผ่านสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยธรรมาภิบาล จัดงาน PTT Group CG Day 2020

กลุ่ม ปตท. จัดงาน PTT Group CG Day ครั้งที่ 12 ประจำปี 2020 ภายใต้แนวคิด “Step to the Future: โลกยุคใหม่            ในแบบ CG” พร้อมยกระดับธรรมาภิบาล รับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่อนาคต ด้วยความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า กลุ่ม ปตท. ร่วมกันจัดกิจกรรม PTT Group CG Day 2020 ภายใต้แนวคิด  “Step to the Future: โลกยุคใหม่ในแบบ CG” เพื่อแสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัวการดำเนินธุรกิจภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงจากการถูก Disrupt โดยปัจจัยภายนอก …

Read More »

IRPC กวาด 3 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ปี 2563

คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC พร้อมด้วยผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัล 3 อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 (The Prime Minister’s Industry Award 2020) ได้แก่ ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ ประเภทการจัดการพลังงาน และประเภทการบริหารงานคุณภาพ จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความสำเร็จที่ IRPC เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถติดตามและตรวจสอบได้ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมตอบโจทย์ New S-Curve ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับอุตสาหกรรมการแข่งขันของประเทศ และนำประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 งานดังกล่าวจัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต

Read More »

IRPC ติดอันดับ DJSI ต่อเนื่องปีที่ 7 ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

IRPC ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ประจำปี 2563 ในกลุ่มอุตสาหกรรม Oil & Gas Refining and Marketing สะท้อนความสามารถในการดำเนินธุรกิจด้วยนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งคำนึงถึง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทให้เติบโตไปพร้อมกัน

Read More »

IRPC เปิด “สวนโซลาร์ลอยน้ำ” ใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บนพื้นที่ 200 ไร่ กำลังผลิตไฟฟ้า 12.5 เมกะวัตต์ เสริมความมั่นคงพลังงานในเขตอุตสาหกรรม IRPC แถมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลั่นใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เผยทุ่นลอยน้ำเป็นนวัตกรรมเม็ดพลาสติก HDPE ช่วยลดอุณหภูมิใต้แผงโซลาร์เซลล์ได้ถึง 5-8 องศา

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC กล่าวว่า “IRPC ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย สวนโซลาร์ลอยน้ำ IRPC จ.ระยอง จึงถือเป็นต้นแบบที่สำคัญสำหรับการพัฒนาโครงการด้านพลังงานสะอาดที่สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานของชาติ สอดรับกับนโยบายรัฐในการใช้พลังงานหมุนเวียน และด้วยนวัตกรรมเม็ดพลาสติกของ IRPC ซึ่งผลิตภายในประเทศ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจ พร้อมการบูรณาการสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม” นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ IRPC เปิดเผยว่า “บริษัทฯ ได้ทำการติดตั้งทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ (Floating Solar) ในบ่อน้ำดิบสำรองของบริษัทฯ บนพื้นที่ 200 ไร่ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าขนาด 12.5 เมกะวัตต์ (MW) ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเสริมความมั่นคงให้กับเขตประกอบการอุตสาหกรรม IRPC จ.ระยอง  ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ  โดยให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อน” นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า “ปัจจุบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของไทยหันมาให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาด …

Read More »