Home / Tag Archives: IRPC

Tag Archives: IRPC

กลุ่ม ปตท. พร้อมขับเคลื่อนองค์กรเปลี่ยนผ่านสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยธรรมาภิบาล จัดงาน PTT Group CG Day 2020

กลุ่ม ปตท. จัดงาน PTT Group CG Day ครั้งที่ 12 ประจำปี 2020 ภายใต้แนวคิด “Step to the Future: โลกยุคใหม่            ในแบบ CG” พร้อมยกระดับธรรมาภิบาล รับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่อนาคต ด้วยความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า กลุ่ม ปตท. ร่วมกันจัดกิจกรรม PTT Group CG Day 2020 ภายใต้แนวคิด  “Step to the Future: โลกยุคใหม่ในแบบ CG” เพื่อแสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัวการดำเนินธุรกิจภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงจากการถูก Disrupt โดยปัจจัยภายนอก …

Read More »

IRPC กวาด 3 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ปี 2563

คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC พร้อมด้วยผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัล 3 อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 (The Prime Minister’s Industry Award 2020) ได้แก่ ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ ประเภทการจัดการพลังงาน และประเภทการบริหารงานคุณภาพ จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความสำเร็จที่ IRPC เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถติดตามและตรวจสอบได้ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมตอบโจทย์ New S-Curve ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับอุตสาหกรรมการแข่งขันของประเทศ และนำประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 งานดังกล่าวจัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต

Read More »

IRPC ติดอันดับ DJSI ต่อเนื่องปีที่ 7 ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

IRPC ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ประจำปี 2563 ในกลุ่มอุตสาหกรรม Oil & Gas Refining and Marketing สะท้อนความสามารถในการดำเนินธุรกิจด้วยนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งคำนึงถึง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทให้เติบโตไปพร้อมกัน

Read More »

IRPC เปิด “สวนโซลาร์ลอยน้ำ” ใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บนพื้นที่ 200 ไร่ กำลังผลิตไฟฟ้า 12.5 เมกะวัตต์ เสริมความมั่นคงพลังงานในเขตอุตสาหกรรม IRPC แถมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลั่นใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เผยทุ่นลอยน้ำเป็นนวัตกรรมเม็ดพลาสติก HDPE ช่วยลดอุณหภูมิใต้แผงโซลาร์เซลล์ได้ถึง 5-8 องศา

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC กล่าวว่า “IRPC ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย สวนโซลาร์ลอยน้ำ IRPC จ.ระยอง จึงถือเป็นต้นแบบที่สำคัญสำหรับการพัฒนาโครงการด้านพลังงานสะอาดที่สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานของชาติ สอดรับกับนโยบายรัฐในการใช้พลังงานหมุนเวียน และด้วยนวัตกรรมเม็ดพลาสติกของ IRPC ซึ่งผลิตภายในประเทศ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจ พร้อมการบูรณาการสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม” นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ IRPC เปิดเผยว่า “บริษัทฯ ได้ทำการติดตั้งทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ (Floating Solar) ในบ่อน้ำดิบสำรองของบริษัทฯ บนพื้นที่ 200 ไร่ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าขนาด 12.5 เมกะวัตต์ (MW) ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเสริมความมั่นคงให้กับเขตประกอบการอุตสาหกรรม IRPC จ.ระยอง  ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ  โดยให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อน” นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า “ปัจจุบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของไทยหันมาให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาด …

Read More »

IRPC จัดสัมมนาโครงการ Cubic Academy Season 6 หลักสูตร ESG

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC จัดสัมมนาโครงการ IRPC Cubic Academy Season 6 หลักสูตร ESG (Environmental Social and Governance) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยได้รับเกียรติจาก คุณวรณัฐ เพียรธรรม  ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ บรรยายในหัวข้อ “ESG กับธุรกิจในแบบ New Normal” ทำให้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง CSR กับ ESG   ได้ดียิ่งขึ้น โดย CSR ที่เราดำเนินการอยู่เปรียบเสมือนเป็น “ภาคการดำเนินการ” เพื่อตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder)  ขณะที่ ESG ถือเป็น  “ภาคข้อมูล” เพื่อตอบโจทย์นักลงทุน (Investor) นอกจากนี้ …

Read More »

IRPC คว้ารางวัลยอดเยี่ยมในเอเชียแห่งปีต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC นำทีมผู้บริหารคว้า 4 รางวัล ได้แก่ 1. รางวัลผู้นำองค์กรยอดเยี่ยมในเอเชียแห่งปี  2. รางวัล    ซีเอฟโอยอดเยี่ยมในเอเชียแห่งปี 3. รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม 4. ประเภทองค์กร  รางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม จากงาน Corporate Governance Asia 10th Asian Excellence Award 2020 จัดโดย นิตยสาร Corporate Governance Asia นิตยสารด้านการเงินที่ส่งเสริมบรรษัทภิบาลของฮ่องกงและเอเชีย โดยใน ปีนี้ Asian Excellence Award ได้ปรับเปลี่ยนการมอบรางวัลเป็นรูปแบบ Digital Ceremony รางวัลที่ IRPC ได้รับนี้ สะท้อนถึงศักยภาพการบริหารงานที่มีความเป็นมืออาชีพ …

Read More »

บอร์ด IRPC แต่งตั้ง “ชวลิต ทิพพาวนิช” ดำรงตำแหน่ง CEO มีผล 1 ธ.ค. 63

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายชวลิต ทิพพาวนิช ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งแต่งตั้งเป็นกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อจากนายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่จะกลับไปรับภารกิจอื่นที่ ปตท. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นายนพดลฯ ยังคงดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ IRPC ต่อไป ปัจจุบันนายชวลิต อายุ 58 ปี โดยดำรงตำแหน่ง กรรมการ  เลขานุการคณะกรรมการ  กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC  …

Read More »

IRPC ผนึกกำลังพันธมิตรสร้างกรีนซัพพลาย ลดขยะพลาสติกช่วยสิ่งแวดล้อม

คุณนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ร่วมงานเสวนาในหัวข้อ “นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารยุค  New Normal กับการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม” ร่วมกับ คุณประเสริฐ ไตรจักรภพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท     ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด ภายใต้กลุ่มศรีเทพไทย ในฐานะผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารแบบใช้ครั้งเดียว (Single Use) ที่จัดจำหน่ายให้กับองค์กรและบริษัทชั้นนำของไทย และ ดร.นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ ผู้อำนวยการวิจัยและพัฒนา หน่วยงานวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ บริษัท   ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดและหาทางออกให้กับปัญญาขยะพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์อาหาร พร้อมทั้งแสดงจุดยืนด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ในงาน “Propak Asia 2020” ซึ่งเป็นงานเสวนาเพื่อร่วมหาแนวทางการแก้ไข หาทางออกในการลดปัญหาขยะพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์อาหาร และปลุกระดมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมจากทุกฝ่าย  งานจัดขึ้น ณ ไบเทคบางนา  

Read More »

IRPC คว้า 2 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2563

IRPC คว้า 2 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ได้แก่ รางวัลเกียรติคุณองค์กรนวัตกรรมดีเด่น จากการ บูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในทุกขั้นตอนธุรกิจทั่วทั้งองค์กร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม จากผลงาน “พลาสติกนวัตกรรมเพื่อคนพิการ” นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับรางวัลเกียรติคุณด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น (ประเภทองค์กรขนาดใหญ่)  และนางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร IRPC รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ในงาน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563” จากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน ) ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ รางวัลเกียรติคุณองค์กรนวัตกรรมดีเด่น เป็นรางวัลสำหรับองค์กรที่บูรณาการระบบดิจิทัล …

Read More »

IRPC คว้ารางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC โดยนายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับ “รางวัลชนะเลิศ (ดีเด่น) องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2563 ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นในเรื่องการคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีให้องค์กรอื่น ๆ ในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน มีความสงบสุข ปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน จากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม    ในพิธีประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 โดยมี นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร IRPC ได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับองค์กรที่ได้การคัดเลือกเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งจากองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และองค์กรไม่แสวงผลกำไร …

Read More »