Tag Archives: Innovation

รองผอ.iNT ม.มหิดล ชี้ทุกคนสามารถสร้าง innovation ให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้

ดร.วนรักษ์ ชัยมาโย รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) ศิษย์เก่าปริญญาตรี ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้คว้าทุนปริญญาเอก จาก มหาวิทยาลัย The University of Edinburgh สหราชอาณาจักร และดีกรีหลังปริญญาเอก จาก University of Rochester Medical Center ประเทศสหรัฐอเมริกา ดร.วนรักษ์ ชัยมาโย เล่าว่า หลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตั้งใจเรียนต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อรักษาอุดมการณ์ของโรงเรียนที่ให้ปลูกฝังให้รักวิทยาศาสตร์ และเลือกเรียนฟิสิกส์ เนื่องจากชอบค้นหา สรรค์สร้างสิ่งใหม่ และสนใจเรื่องการสร้างงานนวัตกรรม (innovation) โดยเมื่อครั้งยังเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมนักศึกษาไทยที่ชนะการประกวดโครงการ Student Zerogravity Flight Experiment Contest ที่จัดขึ้นเมื่อปี …

Read More »

รองผอ.iNT ม.มหิดล ชี้ทุกคนสามารถสร้าง innovation ให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้

ดร.วนรักษ์ ชัยมาโย รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) ศิษย์เก่าปริญญาตรี ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้คว้าทุนปริญญาเอก จาก มหาวิทยาลัย The University of Edinburgh สหราชอาณาจักร และดีกรีหลังปริญญาเอก จาก University of Rochester Medical Center ประเทศสหรัฐอเมริกา ดร.วนรักษ์ ชัยมาโย เล่าว่า หลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตั้งใจเรียนต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อรักษาอุดมการณ์ของโรงเรียนที่ให้ปลูกฝังให้รักวิทยาศาสตร์ และเลือกเรียนฟิสิกส์ เนื่องจากชอบค้นหา สรรค์สร้างสิ่งใหม่ และสนใจเรื่องการสร้างงานนวัตกรรม (innovation) โดยเมื่อครั้งยังเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมนักศึกษาไทยที่ชนะการประกวดโครงการ Student Zerogravity Flight Experiment Contest ที่จัดขึ้นเมื่อปี …

Read More »

ส่อง 5 นวัตกรรมสุดล้ำ เปลี่ยนวิถีชีวิตคนในอีก 5 ปี

นวัตกรรมสุดล้ำ

ส่อง 5 นวัตกรรมสุดล้ำ เปลี่ยนวิถีชีวิต คนในอีก 5 ปี ในยุคที่นวัตกรรมก้าวเข้ามามีบทบาทต่อวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คน ทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญที่เข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าและขับเคลื่อนการเติบโตให้กับธุรกิจ วันนี้ Business+ จะพาไปส่อง 5 นวัตกรรมล้ำยุคที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานและการใช้ชีวิตในอีก 5 ข้างหน้า เพื่อเป็นแนวทางในการปรับตัวและรับมือกับความก้าวล้ำของเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Read More »

Disruption Technology พลิกโฉมองค์กรธุรกิจ

Disruption Technology

เบเคอร์ แม็คเค็นซี่เผย กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีคือความซับซ้อนอันดับหนึ่ง ที่ส่งผลต่อธุรกิจในเอเชียแปซิฟิก และจะพลิกโฉมองค์กรธุรกิจในวงกว้าง

Read More »

ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ : Business Man

คงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดี สำหรับ “ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์” บุตรชายอดีตอธิบดีกรมตำรวจ พล.ต.อ.สวัสดิ์ และคุณหญิงคัทลิยา อมรวิวัฒน์ ที่ผ่านมาแล้วหลายบทบาท จากพนักงานบริษัทเอกชน อดีตพิธีกร หรือแม้แต่นั่งบริหารงานสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือสสปน.

Read More »