Tag Archives: GSB

ทิพยประกันชีวิต สนับสนุนการแข่งขันเทนนิส “GSB Thailand Open 2020 presented by EA”

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยคุณศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเทนนิสหญิง ดับเบิลยูทีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ ทัวร์นาเม้นท์ รายการ “GSB Thailand Open 2020 presented by EA” โดยมีคุณสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน เป็นประธานในการแถลงข่าว ณ โรงแรม Holiday Inn สุขุมวิท กรุงเทพฯ “GSB Thailand Open 2020 presented by EA” เป็นการแข่งขันเทนนิสหญิงรายการระดับโลกชิงเงินรางวัลรวม 275,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 8.8 ล้านบาท โดยกำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 10-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ทรู …

Read More »

ธ.ออมสิน สนับสนุนเทนนิส Thailand Open

อิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเทนนิสหญิง ดับเบิลยูทีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ ทัวร์นาเม้นท์ รายการ “GSB Thailand Open 2020 presented by EA” ซึ่งธนาคารออมสินเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ โดยมีนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันเป็นประธานในการแถลงข่าว ณ โรงแรม Holiday Inn สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้“GSB Thailand Open 2020 presented by EA” เป็นการแข่งขันเทนนิสหญิงรายการระดับโลก ชิงเงินรางวัลรวม 275,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 8.8 ล้านบาท โดยกำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 10-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ทรู อารีน่า หัวหิน …

Read More »

ออมสิน ปี 2563 มุ่ง “การเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน : GSB SUSTAINABLE BANKING”

ธนาคารออมสิน เผยความสำเร็จตลอด 5 ปี เติบโตแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนทุกมิติ พร้อมกางแผนปี 2563 มุ่งมั่น “เติบโต ยั่งยืน ตอบแทนคืนสู่สังคม : ขับเคลื่อน GSB SUSTAINABLE BANKING ธนาคารเพื่อความยั่งยืน” ขับเคลื่อนผ่านกลไก 3 Banking ได้แก่ Traditional Banking, Social Development Banking และ Digital Banking ผลักดันไปสู่ธนาคารที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งดูแลคนไทยและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ภายใต้แนวคิด GSB SUSTAINABLE BANKING แบ่งเป็น 4 มิติ ที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา …

Read More »

ออมสิน สร้างฝายมีชีวิต

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน ร่วมจัดกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “การจัดการน้ำ การสร้างฝายมีชีวิต” พร้อมส่งมอบฝายมีชีวิตให้แก่พื้นที่และชุมชน โดยมี นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณท่าน้ำวัดมวกเหล็กนอก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา สำหรับการสร้างฝายมีชีวิต เป็นความร่วมมือระหว่าง ธนาคารออมสิน อำเภอมวกเหล็ก เทศบาลตำบลมวกเหล็ก กองพันทหารม้าที่ 23 กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ วัดมวกเหล็ก และพี่น้องประชาชนชาวมวกเหล็ก ที่เล็งเห็นความสำคัญของระบบการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จึงร่วมกันสร้างฝายมีชีวิตขึ้น เพื่อประโยชน์ในการชะลอน้ำในช่วงน้ำหลาก และกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง โดยดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา   โดยผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะได้ร่วมกันปล่อยปลาลงคลองมวกเหล็ก เพื่อเป็นการเพาะพันธ์ุปลาคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ พร้อมร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดมวกเหล็กเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย

Read More »

ธ.ออมสิน เผยผลสำรวจประชาชนฐานรากปรับลดค่าใช้จ่ายในช่วงปีใหม่ 63

ศูนย์วิจัยธนาคารออมสินเผยผลสำรวจประชาชนฐานรากปรับลดค่าใช้จ่ายในช่วงปีใหม่ 2563 โดยให้ความสำคัญกับคนในครอบครัว ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า “ศูนย์วิจัยฯ ได้ทำการสำรวจการใช้จ่ายของประชาชนฐานรากในช่วงเทศกาลปีใหม่ จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท     ทั่วประเทศจำนวน 2,186 ตัวอย่าง พบว่า ภาพรวมการใช้จ่ายของประชาชนฐานรากในช่วงเทศกาลปีใหม่ คาดว่าจะมีการจับจ่ายใช้สอยประมาณ 49,900 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.7 ส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 3,550 บาท ลดลงจากปีก่อนเช่นกัน ทั้งนี้ ประชาชนฐานรากส่วนใหญ่มองว่ารายได้และค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สำหรับแหล่งที่มาของเงินที่นำมาจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่มาจากรายได้ (ร้อยละ 85.5) เงินออม (ร้อยละ 10.3) เงินช่วยเหลือของรัฐ (ร้อยละ 3.4) ส่วนเงินกู้ยืม ซึ่งมีทั้งเงินกู้ในระบบและนอกระบบ (ร้อยละ 0.8) โดยเมื่อเทียบกับ   ปีก่อน พบว่าประชาชนฐานรากที่ใช้เงินในช่วงเทศกาลปีใหม่จากรายได้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น เมื่อสำรวจลักษณะการทำกิจกรรม และการจับจ่ายใช้สอยเฉลี่ยต่อคนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พบว่า กิจกรรม …

Read More »

ธ.ออมสิน เปิดตัวบัตรเครดิตออมสิน มาสเตอร์การ์ด

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และนายภวัต กฤษฤานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท มาสเตอร์การ์ด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเปิดตัวบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ และบัตรเครดิตธนาคารออมสิน อีคอมเมิร์ซ ทั้งนี้เพื่อเชื่อมต่อและเพิ่มทางเลือกบริการด้านการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตของธนาคารออมสิน ให้มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น รองรับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งตอบสนองนโยบายของรัฐบาลมุ่งสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด โดยพร้อมเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2563 ศกหน้า ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้

Read More »

ธ.ออมสิน แสดงความยินดีกับนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย

นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ให้การต้อนรับ พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โค้ชผู้ฝึกสอน และนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ ประเทศฟิลิปปินส์   ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะขอบคุณและรายงานผลการแข่งขันกีฬา ในฐานะที่ธนาคารออมสินเป็นผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานแก่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง จนคว้าเหรียญรางวัลเป็นเจ้าซีเกมส์ประเภทกีฬาจักรยาน   โดยได้รับรางวัล 6 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง ถือเป็นการยกระดับฝีมือนักกีฬาจักรยานไทยในเวทีระดับสากล สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเกินความคาดหมาย ในโอกาสนี้ธนาคารออมสินได้มอบสลากออมสินพิเศษ และบัตรออมสิน เดบิต วีซ่า สมาร์ทแคร์ เพื่อแสดงความยินดีและเป็นกำลังในการแข่งขันครั้งต่อๆไป ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้

Read More »

ธ.ออมสิน รับรางวัล The International Diamond Prize for Excellence in Quality

โดยรางวัล The International Diamond Prize for Excellence in Quality จาก ESQR (The European Society for Quality Research) เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัท องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ ทั่วโลก ทั้งจากทวีปยุโรป เอเชีย อเมริกา แอฟริกา และ ออสเตรเลีย ที่มีความพยายามในการพัฒนาและได้รับการยอมรับในความก้าวหน้าที่เหนือกว่า มีความเป็นเลิศในภาพรวม และมีความมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งต่อตนเองและสังคม โดยมีองค์กรจากประเทศต่างๆทั่วโลก ทั้งจากภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ สถาบันการเงิน เข้าร่วมกล่าวสุนทรพจน์แลกเปลี่ยนเทคนิค แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพ และเข้ารับมอบรางวัลจำนวน 41 แห่ง ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เมื่อเร็วๆนี้

Read More »

ธ.ออมสิน จัด SMEs Showcase

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคาร และนางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงาน Money Expo ร่วมเปิดบูธ งาน GSB Smart SMEs Smart START UP 2019 ภายในงาน Money Expo ซึ่งธนาคารออมสินจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด GSB Journey to Success เพื่อบอกเล่าเส้นทางความสำเร็จของผู้ประกอบการ SMEs และ SMEs Start up ที่มีแนวคิดการดำเนินธุรกิจในยุค 4.0 มีความคิดสร้างสรรค์ โดดเด่น แตกต่าง มีนวัตกรรมใหม่ๆ มีศักยภาพ เติบโต สามารถแข่งขันได้ ซึ่งธนาคารให้การสนับสนุนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ สร้างโอกาสสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดการสร้างงาน …

Read More »

ธ.ออมสิน สนับสนุนการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2562

ธ.ออมสิน

ธ.ออมสิน นำโดย เทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นผู้แทนในการสนับสนุนรางวัลทุนการศึกษาในการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2562

Read More »