Tag Archives: est

ความสำเร็จของ est cola ที่ให้ศิลปิน เกาหลี GOT 7 เป็นพรีเซนเตอร์

เอสโคล่า

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะเห็นว่ากระแสแฟนคลับเกาหลี หรือ ติ่งเกาหลี ในประเทศไทยนั่นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยมีอายุตั้งแต่ 13 ปีไปจนถึงอายุ 40 ปีขึ้นไป แบรนด์ต่างๆจึงเริ่มให้ ศิลปิน ดารา เกาหลีเข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องดื่ม,ขนม,เครื่องสำอาง,รถยนต์และประกันสังคม เพื่อให้แบรนด์เป็นที่รู้จักกับผู้บริโภคมากขึ้น

Read More »