Tag Archives: Enterprise Resource Planning: ERP

การวางแผนทรัพยากรธุรกิจและการแข่งขันกับเวลาที่ไม่หยุดนิ่ง

ผลการศึกษา EY CEO Imperative Study 2019 ระบุว่า การปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ระบบดิจิทัลและนวัตกรรมนั้น ถือเป็นความสามารถใหม่ของผู้บริหารชั้นนำที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความเติบโตทางธุรกิจที่ต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่าทุกการตัดสินใจล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้น ผู้บริหารระดับสูงทุกคนนับตั้งแต่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีไปจนถึงหัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคลและการเงิน ควรหันมาให้ความสนใจกับหัวใจขององค์กร นั่นก็คือกระบวนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทนั่นเอง ตลอดเวลาที่ผ่านมา ขั้นตอนการทำงานที่จำเป็นนับตั้งแต่งานฝ่ายบุคคลไปจนถึงการรับสมัครบุคลากร ถูกจำกัดให้สามารถทำงานบนศูนย์ข้อมูลภายในองค์กรเท่านั้น ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและความต้องการขององค์กรเพิ่มมากขึ้น การทำงานในลักษณะเดิม ๆ เช่นนี้จึงเริ่มเกิดปัญหา หากผู้บริหารมุ่งมั่นที่จะนำพาองค์กรก้าวสู่ระบบดิจิทัลอย่างแท้จริงพวกเขาจำเป็นต้องยกระดับฝ่ายสนับสนุนธุรกิจของบริษัท หรือ แบ็กออฟฟิศ (Back Office) ให้เปลี่ยนมาทำงานบนระบบคลาวด์ การเข้าสู่ระบบคลาวด์ ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) ที่ติดตั้งภายในบริษัทนั้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและผลตอบแทนจากการลงทุนได้จริง แต่ว่า มันเพียงพอสำหรับปีที่กำลังจะมาถึงนี้หรือไม่? ในช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้ การดำเนินธุรกิจแนวใหม่จำเป็นต้องปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้บริษัทยังสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม หากการทำเช่นนั้นด้วยระบบที่ถูกตั้งค่าเพื่อตอบสนองความต้องการในอดีตก็นับเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมาก เพราะระบบการเก็บข้อมูลไว้ในที่เดียวนั้นทำงานช้าและต้องใช้ความพยายามสูงในการอัปเดต และยังไม่สามารถปรับขนาดให้ใหญ่หรือเล็กลงได้เมื่อจำเป็น ในทางตรงกันข้าม การทำงานบนระบบคลาวด์มีข้อได้เปรียบคือ สามารถปรับขนาดได้และมีความยืดหยุ่นในการทำงานมากกว่า เนื่องจากได้รับการปลดล็อกข้อจำกัดด้านระบบที่ต้องใช้งานเฉพาะภายในบริษัท ขีดความสามารถในการทำงานจึงสามารถปรับให้เพิ่มมากขึ้นหรือน้อยลงได้เมื่อจำเป็น ส่วนการอัปเดตข้อมูลสามารถทำได้ทันทีโดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและเปิดใช้งานได้ในครั้งเดียวซึ่งจะครอบคลุมทุกขั้นตอนการทำงาน เมื่อรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว จึงเป็นเรื่องง่ายกว่าในการประสานงานและพัฒนาการเติบโตสำหรับองค์กรธุรกิจ โดยฝ่ายแบ็กออฟฟิศที่ทำงานบนคลาวด์จะสามารถสร้างชุมทาง ซึ่งสายงานธุรกิจที่แตกต่างกันสามารถทำงานร่วมกันได้ และด้วยแหล่งรวมข้อมูลเชิงลึกเดียวกันจะทำให้งานฝ่ายบุคคลและฝ่ายการเงินสามารถยกระดับความเข้าใจในภาพรวมและบทบาทการทำงานที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจได้ เช่น การตั้งงบประมาณสำหรับพนักงานใหม่ การวิเคราะห์ผ่านการจำลองสถานการณ์ …

Read More »