Tag Archives: Dollar

ดอลลาร์เสื่อมค่าลง จะกระทบไทยอย่างไรบ้าง?

Dollar

ดอลลาร์ฯ แข็งค่าขึ้นจนหลายประเทศลดการพึ่งพาดอลลาร์หันไปหาทองคำ หรือเงินสกุลอื่นแทน จนกลายเป็นที่มาของคำว่า Dollar "จะเสื่อมมูลค่าลงเร็วๆ นี้" ซึ่งจะตามมาด้วยผลกระทบต่อไทยทั้งในแง่ของเงินสำรองระหว่างประเทศ และตลาดทุน

Read More »