Tag Archives: Digital Disruption

SKY ดาวดวงใหม่ในโลกดิจิทัล

ปัจจุบัน ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital Transformation)ไม่ได้ถูกมองเป็นเพียงภาพรวมของรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้ก้าวทันกับการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นเท่านั้น แต่ถูกยกระดับมาสู่การเจาะลึกลงรายละเอียดถึงสิ่งที่องค์กรจำเป็นต้องทำเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง แน่นอนว่า ยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น (Digital Disruption) ไม่เพียงผลักดันให้องค์กรธุรกิจหลายอุตสาหกรรมต้องเร่งปรับตัวเอง ไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมไอทีและเทคโนโลยีเองที่ต้องพร้อมสู้ศึกการแข่งขันในโลกยุคดิจิทัล โลกแห่งความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีและข้อมูล คือ หนึ่งในตัวชี้วัดความสำเร็จทางธุรกิจ วันนี้หากพูดถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีที่ถูกจับตามองมากที่สุดในปีนี้ คงมีชื่อของ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY ผู้นำด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัย ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นนำระดับประเทศ อยู่ในรายชื่ออันดับต้น ๆSKY หลังจากการเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ด้วยวิสัยทัศน์ของซีอีโอ “คุณสิทธิเดช มัยลาภ” และรูปแบบการดำเนินธุรกิจในฐานะ Digital Platform Solution ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสมาร์ท ซีเคียวริตี้ (Smart Security) ระบบ CCTV System ระบบ Access Control รวมไปถึงระบบ Fire Alarm ส่งผลให้ผลประกอบการมีอัตราการการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนเป็นหุ้นที่ถูกจับตามองจากนักลงทุน …

Read More »