Home / Leaderships Management / Management / SKY ดาวดวงใหม่ในโลกดิจิทัล

SKY ดาวดวงใหม่ในโลกดิจิทัล

ปัจจุบัน ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital Transformation)ไม่ได้ถูกมองเป็นเพียงภาพรวมของรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้ก้าวทันกับการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นเท่านั้น แต่ถูกยกระดับมาสู่การเจาะลึกลงรายละเอียดถึงสิ่งที่องค์กรจำเป็นต้องทำเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง

แน่นอนว่า ยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น (Digital Disruption) ไม่เพียงผลักดันให้องค์กรธุรกิจหลายอุตสาหกรรมต้องเร่งปรับตัวเอง ไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมไอทีและเทคโนโลยีเองที่ต้องพร้อมสู้ศึกการแข่งขันในโลกยุคดิจิทัล โลกแห่งความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีและข้อมูล คือ หนึ่งในตัวชี้วัดความสำเร็จทางธุรกิจ

Digital Disruption

วันนี้หากพูดถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีที่ถูกจับตามองมากที่สุดในปีนี้ คงมีชื่อของ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY ผู้นำด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัย ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นนำระดับประเทศ อยู่ในรายชื่ออันดับต้น ๆ

SKY หลังจากการเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ด้วยวิสัยทัศน์ของซีอีโอ “คุณสิทธิเดช มัยลาภ” และรูปแบบการดำเนินธุรกิจในฐานะ Digital Platform Solution ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสมาร์ท ซีเคียวริตี้ (Smart Security) ระบบ CCTV System ระบบ Access Control รวมไปถึงระบบ Fire Alarm ส่งผลให้ผลประกอบการมีอัตราการการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนเป็นหุ้นที่ถูกจับตามองจากนักลงทุน

SKY Turnaround

นับตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) จะมีรายได้ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งจะมาจากธุรกิจ 3 รูปแบบหลักๆ คือ

  1. ดิจิตอลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) โดยปัจจุบันบริษัทเป็นผู้พัฒนาระบบสื่อสารออนไลน์ AOT Airports Application ให้กับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
  2. สมาร์ท ซีเคียวริตี้ (Smart Security) ซึ่งเป็นบริการโซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์กรและธุรกิจ
  3. วิทยุสื่อสารดิจิตอล (Digital Trunk Radio) โดยเป็นผู้จัดหาโครงข่ายระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอลที่มีความปลอดภัยสูง พร้อมปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบวิทยุสื่อสารให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Digital Disruption

เชื่อมโยงกลุ่มลูกค้า ดันผลงานโตก้าวกระโดด

ในช่วงที่ผ่านมา SKY ดำเนินธุรกิจแบบ B2G แต่ด้วยมุมมองใหม่ SKY ได้หันมาเน้นตลาด B2B2C มากขึ้น คือ นำผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 กลุ่มเชื่อมโยงไปหาลูกค้าทั่วไป หรือหากลุ่มลูกค้าองค์กรที่ต้องการใช้บริการแบบ Consumer ทั่วๆ ไปมากขึ้น และด้วยวิธีคิดแบบใหม่ ทำให้ผลการดำเนินงานจะเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง

โดยอีกหนึ่งเป้าหมายของ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY นอกจากผลการดำเนินงานที่ดีแล้ว การทำให้ SKY เป็น Top of Mind เป็นองค์กรที่อยากมาทำงานด้วย ซึ่งทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้ ต้องลงทุนด้วยการสร้างและพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง

ซึ่ง SKY ต้องการสร้างความสมดุลด้านการทำงาน ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของพนักงานยุคดิจิทัล ซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจต่อไป

สำหรับผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3/2562 SKY มีรายได้ 1,948.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,677.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 6,207% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 270.32 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 107.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 142.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 503% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 28.32 ล้านบาท

ส่วนผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน SKY มีรายได้ 3,452.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,643.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 327% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 809.39 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 251.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 139.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 124% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 112.6 ล้านบาท และปีนี้ผลงานของ SKY น่าจะจบไม่ต่ำกว่า 3,500 ล้านบาท ขณะที่ปี 2563 คาดว่าจะมีรายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 50% จากปีนี้

Digital Disruption

SKY ใช้เวลาเดินทางไม่ถึง 5 ปี ไต่ระดับจากบริษัทน้องใหม่ในตลาดขึ้นมาเป็นผู้นำในธุรกิจเทคโนโลยี ซึ่งในอนาคตมั่นใจว่า ธุรกิจของ SKY จะเติบโตและโดดเด่น สร้างผลงานแตะระดับหมื่นล้านบาทตามวิสัยทัศน์ที่ซีอีโอ สิทธิเดช มัยลาภ มองไว้ ได้ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอน

Digital Disruption

 

Digital Disrupt