Tag Archives: (COVID-19) หรือ โควิด-19

วิริยะประกันภัยมอบเครื่องผลิตออกซิเจน และชุด PPE รพ.กระทุ่มแบน ร่วมสู้ภัยโควิด-19

นายแพทย์ธรรมวิทย์ เกื้อกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน  รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์  อาทิ เครื่องผลิตออกซิเจนไฟฟ้า 10 ลิตร จำนวน  5 เครื่อง  รวมถึงชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE)  จำนวน 100 ชุด  และน้ำดื่ม จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวรุ่งรัศมิ์  ปัญญาดี  รองผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด  ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร บริษัทฯ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมไทย และขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนชาวไทยก้าวผ่านวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน

Read More »

วิริยะประกันภัยสนับสนุนเงินพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ถังทิ้งเข็มฉีดยา ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด สถานีกลางบางซื่อ

แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ  ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง  และ ผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณดลเดช  สัจจวีระกุล  รองกรรมการผู้จัดการ  เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือที่ยังขาดแคลนเพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการทำงาน อันเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบถังสำหรับจัดทิ้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้แล้ว เช่น  เข็มฉีดยา หรืออุปกรณ์ที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนติดเชื้อ จำนวน 500 ใบ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้จัดเก็บขยะภายในศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ  ณ สถานีกลางบางซื่อ ถนนกำแพงเพชร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ได้โดยเร็วและครอบคลุมมากที่สุด โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศ และบริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนชาวไทย ก้าวผ่านพ้นวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน

Read More »

วิริยะประกันภัย มอบน้ำดื่มและอาหาร โรงพยาบาลสนามอำเภอคง ส่งกำลังใจบุคลากรแพทย์และผู้ป่วย ร่วมสู้ภัยโควิด-19

นายสมกิจ  ดิฐภักดีธนา รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง รับมอบน้ำดื่มและอาหาร จากบริษัท  วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายณัฐพงศ์ บุญเย็น ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) พร้อมผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทนประกันวินาศภัยในพื้นที่ร่วมมอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาลสนามอำเภอคง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) ให้แก่บุคคลากรแพทย์เพื่อความปลอดภัยในการดูแลรักษาผู้ป่วยอีกด้วย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ถนนตระกูลสุข ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีม ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเมืองคง ร่วมกับอำเภอคง โรงพยาบาลคง วัดตระค้อ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอคง เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 โดยใช้พื้นที่อาคารศาลาหลวงปู่คง วัดตะคร้อ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 60 เตียง …

Read More »

บ้านปูสนับสนุนการจัดสร้างห้องตรวจเชื้อโควิด-19 และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น มูลค่ารวมกว่า 8.3 ล้านบาท แก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการขยายศักยภาพเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ของโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงสูง เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จึงมอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เขตบางแค กรุงเทพฯ รวมมูลค่า 8,352,000 บาท สำหรับการสร้างห้องตรวจเชื้อโควิด-19 รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่น เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวัดสัญญาณชีพ และเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ พร้อมส่งมอบหน้ากาก N-95 และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 6,000 ชุด เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลดังกล่าวให้เกิดความคล่องตัว และเป็นไปด้วยความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เนื่องจากบุคลากรของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ต้องปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามขนาด 200 เตียง เพื่อการตรวจหาเชื้อและดูแลรักษาผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรงในเขตบางแคและพื้นที่ใกล้เคียง ลดความแออัดของผู้ติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล การสนับสนุนครั้งนี้เป็นหนึ่งในภารกิจภายใต้ “กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19” มูลค่า 500    ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของบ้านปู 250 ล้านบาท ที่ดำเนินการบริจาคเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานสาธารณสุข รวมถึงบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน

Read More »

คปภ. ออกคําสั่งนายทะเบียน ห้ามบริษัทประกันภัย บอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย COVID-19 เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน

ตามที่มีข่าวว่าบริษัทประกันภัยรายหนึ่งมีหนังสือถึงผู้เอาประกันภัยแจ้งการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1 รวมทั้งมีการเผยแพร่เอกสารการใช้ สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต่อสาธารณชนนั้น สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน คปภ.) ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการติดตามข้อมูลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้ประสานงานกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้พี่น้องประชาชนได้รับ ความเดือดร้อน โดยเห็นว่า ในสถานการณ์ที่ประชาชนกําลังเดือดร้อน ระบบประกันภัยควรเป็นที่พึ่งและสามารถเข้าไป ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อความเป็นธรรมและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้เอาประกันภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตลอดจนเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัย สํานักงาน คปภ. จึงได้ดําเนินการ ออกคําสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 เรื่อง ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัท ในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สําหรับบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและเป็นการคุ้มครองประชาชน ผู้เอาประกันภัย โดยคําสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 ได้สั่งให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัท สําหรับกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 …

Read More »

บมจ.กรุงเทพประกันภัยยืนยันให้ความคุ้มครองลูกค้าประกันภัยโควิด-19

บมจ.กรุงเทพประกันภัย ขอเรียนแจ้งยืนยันให้ความคุ้มครองและไม่มีนโยบายบอกเลิกกรมธรรม์สำหรับลูกค้าที่ทำประกันภัยโควิดทุกแผน กับกรุงเทพประกันภัย 

Read More »

พฤกษา ใส่ใจพนักงานและลูกค้า ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเยี่ยมชมโครงการ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่พนักงาน เล็งกระตุ้นเข็มสาม สั่งซื้อวัคซีนโมเดอร์น่า

พฤกษา ใส่ใจห่วงใยในสุขภาพของพนักงานและลูกค้า  ยกระดับความมั่นใจในการปฎิบัติงานให้กับพนักงาน และเพิ่มความอุ่นใจแก่ลูกค้าทุกท่านเมื่อเข้าเยี่ยมชมโครงการของพฤกษาด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่พนักงานขาย ทีมบริการหลังการขาย ทีมช่าง และพนักงานที่สำนักงานใหญ่ โดยขณะนี้พนักงานพฤกษาทั้งหมดกว่า 1,800 คนได้ทยอยรับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ไปแล้วมากกว่า 66 %  ส่วนที่เหลือจะทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยคาดว่าพนักงานจะได้รับการฉีดวัคซีนมากกว่า 80% ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ ลูกค้าจึงมั่นใจถึงความปลอดภัยเมื่อเยี่ยมชมโครงการ หรือเมื่อติดติดต่อกับพนักงานพฤกษา นอกจากนี้ พฤกษายังได้ร่วมกับโรงพยาบาลวิมุต ในแครือพฤกษา เตรียมสั่งซื้อวัคซีนโมเดอร์น่า เพื่อใช้ฉีดเป็นวัคซีนเข็มที่สามให้พนักงาน เพื่อกระตุ้นและรักษาระดับภูมิคุ้มกันที่จะตกลงตามธรรมชาติและเพื่อให้สามารถป้องกันเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ได้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นส่วนร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และยกระดับความเชื่อมั่นลูกค้าให้เพิ่มสูงขึ้นด้วย ทั้งนี้พฤกษามีนโยบายให้พนักงานทำงานจากที่บ้านมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563  และพร้อมสนับสนุนให้คนไทยอยู่บ้าน ลดการแพร่เชื้อตามนโยบายที่ภาครัฐประกาศ โดยลูกค้าสามารถเข้าชม และเลือกซื้อบ้านผ่านทางออนไลน์ www.pruksa.com  ได้ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามหากลูกค้าต้องการที่จะเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างจริง สามารถทำการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อลดความแออัด พร้อมกันนี้ ที่ Sales Gallery ทุกแห่ง ยังยกระดับมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีการทำความสะอาด …

Read More »

วิริยะประกันภัยสนับสนุนน้ำดื่มและอาหารพร้อมทาน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด สถานีกลางบางซื่อ

นายสรพงศ์  ไพฑูรย์พงษ์  รองปลัดกระทรวงคมนาคม รับมอบน้ำดื่มและอาหารพร้อมทาน จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายดลเดช  สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนมอบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์  และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนให้บริการแก่ประชาชนที่เดินทางมารับการฉีดวัคซีนโควิด-19  ทั้งนี้ในเบื้องต้นทางบริษัทฯ ได้เริ่มส่งมอบน้ำดื่ม 10,000 ขวด และ อาหารพร้อมทาน 1,000 ชุด ก่อนและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นภาระกิจเพื่อชาติในครั้งนี้  ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดกลางบางซื่อ  สถานีกลางบางซื่อ บริษัทฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ได้โดยเร็วและครอบคลุมมากที่สุด โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศและเร่งควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  อีกทั้งขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนชาวไทยผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน

Read More »