บมจ.กรุงเทพประกันภัยยืนยันให้ความคุ้มครองลูกค้าประกันภัยโควิด-19

บมจ.กรุงเทพประกันภัย ขอเรียนแจ้งยืนยันให้ความคุ้มครองและไม่มีนโยบายบอกเลิกกรมธรรม์สำหรับลูกค้าที่ทำประกันภัยโควิดทุกแผน กับกรุงเทพประกันภัย