Tag Archives: COVERMAT จับมือ สตาร์ทอัพยูนิคอร์นสัญชาติญี่ปุ่น TBM จำหน่ายวัสดุทางเลือกระดับโลก (LIMEX) ทดแทนพลาสติกและกระดาษ

COVERMAT จับมือ สตาร์ทอัพยูนิคอร์นสัญชาติญี่ปุ่น TBM จำหน่ายวัสดุทางเลือกระดับโลก (LIMEX) ทดแทนพลาสติกและกระดาษ

“โคเวอร์แมท (COVERMAT)” ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของประเทศไทยอย่างเป็นทางการกับ ทีบีเอ็ม (TBM) บริษัทสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นสัญชาติญี่ปุ่น ในช่วงเดือนมิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เป็นตัวแทนการจัดจำหน่าย “LIMEX” นวัตกรรมวัสดุทางเลือก เพื่อทดแทนพลาสติกและกระดาษ จากประสบการณ์ด้านวัสดุวิศวกรรม และพลาสติกมากกว่า 10 ปี รวมทั้งมีพันธมิตรทางธุรกิจจากหลายภาคอุตสาหกรรม “โคเวอร์แมท” จึงเล็งเห็นโอกาสที่สำคัญในการร่วมกันต่อยอดพัฒนาเทรนด์ธุรกิจวัสดุรักษ์โลกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับ LIMEX นั้นเป็นวัสดุที่พัฒนาและคิดค้นขึ้นโดย บริษัท ทีบีเอ็ม จากประเทศญี่ปุ่น เป็นวัสดุนวัตกรรมชนิดใหม่ที่ใช้หินปูน (Lime stone ) เป็นส่วนประกอบของวัตถุดิบหลักในการผลิต สามารถนำมาใช้ทดแทนพลาสติกและกระดาษได้ โดยไม่ต้องใช้เยื่อไม้อีกทั้ง ในกระบวนการผลิตยังใช้น้ำเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยสามารถลดต้นทุนการผลิตซึ่งช่วยให้สังคมและสิ่งแวดล้อมเกิดความยั่งยืนขึ้นได้ในอนาคต สำหรับวัสดุ “LIMEX” สามารถนำเข้ามาใช้เพื่อการผลิตสินค้าในธุรกิจที่หลากหลาย  ตั้งแต่ในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป  เช่น ถุงพลาสติก ถุงขยะ แก้วน้ำ ของเล่น ภาชนะบรรจุอาหาร  ถาดบรรจุอาหาร ฯลฯ  ไปจนถึงวัสดุที่ใช้เชิงอุตสาหกรรม เช่น แผ่นฟิล์มสำหรับป้ายไฟ …

Read More »