Tag Archives: Cloud HM

Cloud HM ให้บริการโซลูชัน Developer-Ready Cloud บน Sovereign Cloud

Cloud HM เปิดตัวโซลูชัน Sovereign Cloud บนเทคโนโลยี VMware นำเสนอบริการใหม่ เทียบเท่ากับบริการที่มีอยู่ใน Public Cloud พร้อมให้ความมั่นใจว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการคุ้มครอง เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และถูกจัดเก็บเฉพาะภายในประเทศไทย

Read More »

Cloud HM ร่วมกับ VMware พร้อมพาธุรกิจไทยให้ก้าวไกล สู่ระดับสากลในฐานะ Partner

ในช่วงการระบาดของ Covid-19 ส่งผลให้ธุรกิจไทยลงทุนกับ Cloud มากยิ่งขึ้น หลายองค์กรมีการย้ายส่วนงานและข้อมูลที่สำคัญไปไว้บน Cloud เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุด Cloud HM เป็น Cloud Services Provider ที่ได้รับ VMware Cloud Verified ในประเทศไทย ได้ร่วมมือกับ VMware ในฐานะพันธมิตร มองเห็นถึงปัญหาที่องค์กรต่างๆ ต้องเผชิญในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยใช้โซลูชั่นที่ไม่ซับซ้อนและเน้นการขับเคลื่อนด้วยบริการ บนแพลตฟอร์มของ VMware ผู้นำด้านเทคโนโลยี Virtualization ระดับโลก คุณประณัย พรประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด Cloud HM “เราก่อตั้ง Cloud HM ในปี 2014 เพราะมองเห็นว่าองค์กรแบบดั้งเดิมเผชิญปัญหามากแค่ไหนในการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล พวกเขาไม่เปิดรับการเปลี่ยนแปลงนัก ทั้งยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านนี้ ที่ Cloud HM เราทำให้การเปลี่ยนถ่ายสู่ดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายขึ้นสำหรับธุรกิจ โดยใช้โซลูชั่นที่ไม่ซับซ้อนและเน้นการขับเคลื่อนด้วยบริการ เราเข้ามาดูแลความต้องการทางด้านไอที …

Read More »