Tag Archives: CBD

ผู้ผลิตสารสกัด กัญชงเกรดการแพทย์ รายใหญ่ของไทย อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป วางแผนบรรลุเป้าหมายสำคัญ เก็บเกี่ยวผลผลิต 2.5 ล้านต้นต่อปี

อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป (Eastern Spectrum Group Co., Ltd.: ESG)  ผู้เพาะปลูก แปรรูปพืชกัญชง และผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชง (CBD) เกรดทางการแพทย์แบบครบวงจรของประเทศของไทย เดินหน้าขยายกำลังการผลิตที่วิทยาเขตเพาะปลูกเชิงพาณิชย์ จังหวัดราชบุรี เพื่อเติมเต็มแผนเพาะปลูกพืชให้ได้มากกว่า 2.5 ล้านต้นต่อปี ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญเชิงกลยุทธ์ในการส่งเสริมการเพาะปลูกบนพื้นที่กลางแจ้ง อีกทั้งยังเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรท้องถิ่น เพื่อเป็นการปูทางไปสู่พื้นที่เพาะปลูกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ESG มุ่งมั่นผลักดันการเพาะปลูกกัญชงในวงกว้าง โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการเพาะปลูกกัญชงอย่างน้อย 5,000 ไร่ ผ่านโครงการทำไร่ตามสัญญาภายในปี 2566

Read More »