Tag Archives: Buy now

วิกฤต ของมันต้องมี!! บริการ ซื้อก่อนจ่ายที่หลัง ทำพิษ สหรัฐฯ หนี้ระยะสั้นแบบแบ่งจ่าย พุ่ง 215%

ในยุคหนึ่งการเป็น หนี้ คือปัญหาของคนวัยทำงานที่ต้องการจะสร้างเนื้อสร้างตัว เพราะต้องการแต่งงาน มีครอบครัว มีลูก ซึ่งก็ต้องซื้อบ้าน ซื้อรถยนต์ และอื่น ๆ ตามมา แน่นอนสิ่งเหล่านี้ประกอบเป็นรายจ่ายในระดับบ้าคลั่งสำหรับหลายครอบครับ เพราะบางทีซื้อเกินตัวและเกินความจำเป็น แต่ในยุคนั้นเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับคนทำงานแล้วซึ่งพวกเขามีรายได้ที่ดีในระดับหนึ่งซึ่งทำให้พวกเขามีความสามารถในการซื้อสินค้าและบริการได้

Read More »