Tag Archives: #Businessplus #Business+ #นิตยสารBusinessplus #ไก๊ไก่ #ไก่ #อุตสาหกรรมไก่ #ไก่เนื้อ #ไก่แปรรูป

สรุป อุตสาหกรรมไก่ ที่ไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปอันดับที่ 1 ของโลก

‘ไก่’ ถือเป็นวัตถุดิบระดับโลกที่เป็นสากลกว่าเนื้อวัวหรือหมูเสียอีก เพราะด้วยปัจจัยหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น ศาสนา, ลัทธิ, การควบคุมน้ำหนัก, เทรนด์อาหาร และอื่น ๆ ก็ล้วนแนะนำให้รับประทานเนื้อไก่เป็นหลักเป็นที่น่าติดตามว่าอุตสาหกรรมไก่ในประเทศไทยหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อ?

Read More »