Tag Archives: Bluebik Group

ไขความสำเร็จนำ ‘องค์กร’ ฝ่าคลื่นดิสรัปชัน

ไขความสำเร็จนำ ‘องค์กร’ ฝ่าคลื่นดิสรัปชัน พชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Bluebik Group (บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด) คอลัมน์ : KOL (Key Opinion Leader)หนังสือ Business+ #371 Jan 2020 เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการแข่งขันทางธุรกิจ จนทำให้องค์กรต่าง ๆ มุ่งทำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน เพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขันและอยู่รอดการก้าวสู่ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน ไม่ใช่การลงทุนเทคโนโลยี แต่เป็นเรื่องของคนที่ต้องเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ.Big Data คือเทคโนโลยีที่เข้ามาตอบตอบโจทย์ในมิติของการประมวลผล เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าได้เป็นอย่างดี หรือ AI เปรียบเหมือนการสร้างสมอง เมื่อธุรกิจมีข้อมูลจาก Big Data ป้อนเข้าไปในระบบ AI ให้ตัดสินใจแทนมนุษย์ โดยความพิเศษของ AI คือ ความเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ไร้ขีดจำกัดในการเปิดรับและวิเคราะห์ข้อมูล และความแม่นยำในการวิเคราะห์ข้อมูลแถมยังฉลาดขึ้นเรื่อย ๆ …

Read More »