Tag Archives: Black Rock

ธุรกิจการเงินโลกยอมรับ Blockchain

Blockchain

เทคโนโลยี Blockchain ที่ทำให้เกิดเงิน Bitcoin หนึ่งในสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) ได้รับการยอมรับจากนักการเงินโลกแล้วว่า เป็นเทคโนโลยีที่จะทำให้เกิดการปฏิวัติระบบการเงินโลกครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์

Read More »