Tag Archives: Bioveggie

เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ ต้นแบบ SMEs สายสุขภาพ

เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ ดำเนินธุรกิจเข้าปีที่ 12 แล้ว สินค้ายังได้รับความนิยมในวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ สามารถตอบโจทย์ความเร่งรีบในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคได้รับประทานผักทุกมื้อ

Read More »