Tag Archives: Big Boom Wow ทำได้เลย ทำเร็ว ทำได้จริง

ธนาคารออมสิน กับเส้นทางสู่ความยั่งยืน : Thailand Top Company Awards 2020

GHB ภายใต้การนำทัพของ ‘ชาติชาย พยุหนาวีชัย’ มุ่งขับเคลื่อนธนาคารที่มีอายุกว่า 107 ปี ก้าวสู่ธนาคารที่มีความทันสมัยและปลอดภัย ให้ความสำคัญกับการลงทุนระบบเทคโนโลยี นอกจากจะนำธนาคารออมสินก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้าน Digital Banking ในประเทศไทย

Read More »