Tag Archives: BEM

BEM จับมือ BMN เปิดตัว “เมโทร อาร์ต” ทุ่มงบกว่า 30 ล้านบาท บูมจุดขาย อาร์ต เดสทิเนชัน แห่งใหม่ในรถไฟฟ้า MRT พหลโยธิน ตั้งเป้าดันผู้โดยสารทั้งไทยเทศใช้บริการเพิ่มขึ้น 20%

BEM จับมือ BMN เปิดตัว “เมโทร อาร์ต” ทุ่มงบกว่า 30 ล้านบาท บูมจุดขาย อาร์ต เดสทิเนชัน แห่งใหม่ในรถไฟฟ้า MRT พหลโยธิน ตั้งเป้าดันผู้โดยสารทั้งไทยเทศใช้บริการเพิ่มขึ้น 20%

Read More »