BEM แจ้งฝึกซ้อมจัดการเหตุการณ์ สถานีแยกนนทบุรี 1

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษ และรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง คำนึงถึงความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการมาเป็นอันดับหนึ่งร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. และภาคีเครือข่าย จัดการฝึกซ้อมจัดการเหตุการณ์เสมือนจริงตามหลักมาตรฐานสากลด้านการให้บริการทางคมนาคมพร้อมรับสถานการณ์ความฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยกำหนดการจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 00.30 – 03.30 น. ณ สถานีแยกนนทบุรี 1 โครงการรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่และยึดถือความปลอดภัยของประชาชน สามารถตอบสนองในการจัดการเหตุการณ์และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพสูงสุด BEM จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์มายังประชาชน เพื่อรับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงและป้องกันการเข้าใจผิดขณะมีการฝึกซ้อมและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลโทร. 0-2624-5200 หรือติดตามทางช่องทางต่างๆ ได้ที่ Facebook (เฟซบุ๊ก) : BEM Bangkok Expressway and Metro / Twitter (ทวิตเตอร์) : BEM Bangkok Expressway and Metro / Instagram (อินสตาแกรม) : mrt_bangkok และ Mobile Application (โมบายแอปพลิเคชัน) : Bangkok MRT