Tag Archives: Baby Boomers

OK Boomer โอกาสทางการค้า ในการโต้กลับของยุวชน

okboomer-cover

OK Boomer วลีการโต้กลับของชาว Gen-Z ต่อ เหล่า Baby Boomers ไม่ได้เป็นเพียงความเคลื่อนไหวทางสังคม แต่ในแง่ธุรกิจก็สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้เช่นกัน

Read More »