Tag Archives: Amazon Web Services แต่งตั้งเอสไอเอสเป็นดิสทริบิวเตอร์รายแรกของไทย

Amazon Web Services แต่งตั้งเอสไอเอสเป็นดิสทริบิวเตอร์รายแรกของไทย

บริษัทเอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น ประเทศไทย จำกัด มหาชน (SiS) ดิสทริบิวเตอร์สินค้าไอทีชั้นนำในประเทศไทย ซึ่งมีลูกค้าเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าไอทีมากกว่า 7,000 รายทั่วประเทศ วันนี้ได้ประกาศว่าบริษัทได้รับการแต่งตั้งจาก Amazon Web Services (AWS) ให้เป็นดิสทริบิวเตอร์อย่างเป็นทางการ โดย SiS จะเป็นเป็นดิสทริบิวเตอร์ของ AWS รายแรกในประเทศไทยสำหรับกลุ่มผู้ใช้บริการที่เป็นภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการเติบโตด้านดิจิทัลโดยการขยายฐานคู่ค้าและตัวแทนจำหน่าย AWS ในประเทศไทย ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ยังคงดำเนินอยู่ส่งผลให้ลูกค้ามองหาการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล ส่งผลให้ตลาด Public Cloud เติบโตขึ้นอย่างมาก การ์ตเนอร์ (Gartner) คาดการณ์ว่าตลาด Public Cloud ทั่วโลกจะเติบโตขึ้นเป็น 332.3 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในปี 2564 เพิ่มขึ้นจาก 270 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในปี 2563 ส่วนตลาดคลาวด์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure-as-a-Service) คาดว่าจะเติบโตขึ้นเป็น 82 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น …

Read More »