Amazon Web Services แต่งตั้งเอสไอเอสเป็นดิสทริบิวเตอร์รายแรกของไทย

บริษัทเอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น ประเทศไทย จำกัด มหาชน (SiS) ดิสทริบิวเตอร์สินค้าไอทีชั้นนำในประเทศไทย ซึ่งมีลูกค้าเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าไอทีมากกว่า 7,000 รายทั่วประเทศ วันนี้ได้ประกาศว่าบริษัทได้รับการแต่งตั้งจาก Amazon Web Services (AWS) ให้เป็นดิสทริบิวเตอร์อย่างเป็นทางการ โดย SiS จะเป็นเป็นดิสทริบิวเตอร์ของ AWS รายแรกในประเทศไทยสำหรับกลุ่มผู้ใช้บริการที่เป็นภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการเติบโตด้านดิจิทัลโดยการขยายฐานคู่ค้าและตัวแทนจำหน่าย AWS ในประเทศไทย

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ยังคงดำเนินอยู่ส่งผลให้ลูกค้ามองหาการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล ส่งผลให้ตลาด Public Cloud เติบโตขึ้นอย่างมาก การ์ตเนอร์ (Gartner) คาดการณ์ว่าตลาด Public Cloud ทั่วโลกจะเติบโตขึ้นเป็น 332.3 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในปี 2564 เพิ่มขึ้นจาก 270 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในปี 2563 ส่วนตลาดคลาวด์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure-as-a-Service) คาดว่าจะเติบโตขึ้นเป็น 82 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 38.5% จากปีที่ผ่านมา

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในด้านการลงทุนระบบไอทีของผู้ใช้งานในองค์กรส่งผลให้เกิดแรงกดดันอย่างมากต่อตัวแทนจำหน่ายสินค้าไอทีในประเทศซึ่งยังคงพึ่งพาการขายอุปกรณ์และซอฟต์แวร์เป็นส่วนใหญ่ ถึงแม้ว่าตัวแทนจำหน่ายสินค้าไอทีบางส่วนเริ่มต้นการปรับเปลี่ยนตนเองไปสู่การเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญระบบคลาวด์แล้ว แต่ก็ยังคงมีอีกจำนวนมากที่ต้องเพิ่มทักษะทางด้านการให้คำปรึกษาและการใช้งานระบบคลาวด์ ซึ่ง SiS มีทีมงานเฉพาะทางที่เป็นผู้เชี่ยวชาญระบบคลาวด์และสามารถให้คำปรึกษาตัวแทนจำหน่ายสินค้าไอทีให้ปรับตัวจากการจำหน่ายสินค้าแบบเดิมไปเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญระบบคลาวด์ได้

นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่ได้เข้าร่วม AWS Distribution Program และทำงานร่วมกับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ด้วยความสามารถและคุณสมบัติของ AWS ประกอบกับทีมงานมืออาชีพและมีประสบการณ์ของ SiS จะส่งเสริมให้ตัวแทนจำหน่ายสินค้าไอทีมีทักษะด้านการขายและด้านเทคนิคที่เข้มแข็งขึ้น และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าไอทีแบบเดิมไปสู่ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญระบบคลาวด์ในที่สุด”

SiS และ AWS จะช่วยให้คู่ค้าและตัวแทนจำหน่ายสินค้าไอทีเร่งการเติบโตและขยายธุรกิจด้วยการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล โดย SiS จะให้บริการเสริมทั้งในด้าน Professional Service, Consulting Service และ Managed Service นอกจากนี้ SiS จะให้การสนับสนุนตัวแทนจำหน่ายของ AWS ทั้งในส่วนของคู่ค้าที่ให้บริการด้านคำปรึกษา และ  ผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์อิสระ  (ISV) ผ่าน AWS Distribution Program ซึ่งจะทำให้ตัวแทนจำหน่ายได้รับการสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาทักษะด้านเทคนิค กำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด ปรับเปลี่ยนโมเดลทางธุรกิจ รวมไปถึงการสนับสนุนด้านบริหารและจัดการค่าใช้จ่ายของระบบคลาวด์

เกี่ยวกับ SiS

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น ประเทศไทย จำกัด มหาชน (SiS) เป็นดิสทริบิวเตอร์สินค้าไอทีชั้นนำในประเทศไทย บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2535 และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2547 บริษัท SiS ได้รับการแต่งตั้งเป็นดิสทริบิวเตอร์ให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์สินค้าไอทีชั้นนำมากกว่า 100 ราย และมีลูกค้าเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าไอทีมากกว่า 7,000 รายทั่วประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ AWS@sisthai.com