Tag Archives: AIS Live 360º

เอไอเอสเร่งขยายชอปเน้นให้ลูกค้าใช้บริการดิจิทัล

เอไอเอส

ปัจจุบันเอไอเอสมีชอปให้บริการลูกค้าทั้งสิ้น 139 ชอป และเทเลวิชอีกประมาณ 400 กว่าชอป ตั้งเป้าเพิ่มขึ้นเป็น 189 ชอป โดยเฉพาะต่างจังหวัดเพื่อให้ครอบคลุม

Read More »