Tag Archives: Agile

ผู้นำพันธุ์ใหม่ นำทัพปรับองค์กรเชิงรุก สู่ Agile Organization

แนวคิดการทำงานแบบ Agile เข้ามาปรับใช้ในองค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพิ่มศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ ติดสปิดองค์กรด้วยการบริหารงานที่รองรับการแข่งขันที่รุนแรง ตอบสนองโลกการทำงานที่เปลี่ยนไปจากการเข้ามาของเทคโนโลยี

Read More »