Tag Archives: ACK Food Tech

Super Fresh คว้ารางวัล Business of the Year Award จาก Top SME Awards 2017

Super Fresh คว้ารางวัล Business of the Year Award รางวัลธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแห่งปี จากเวที Top SME Awards 2017 เดินเครื่องแตกไลน์การผลิต พร้อมปูทางสู่การเป็นสมาร์ตฟาร์ม การปลูกผักแบบ ‘ไฮโดรโปนิกส์’ หรือการ ‘ปลูกพืชไร้ดิน’ ยังคงได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการผุดขึ้นมาของฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในรอบหลายปี สืบเนื่องมาจากการที่คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพจึงได้รับความนิยมและมีอัตราการเติบโตที่สูง

Read More »