Tag Archives: 4G ไทย

4G มีแต่ได้

เป็นเรื่องที่น่าตกใจเมื่อรายงานของ ITU ระบุว่า ภายในปี 2014 นี้ ประชากรผู้ใช้มือถือ จะมากกว่าจำนานประชากรของโลก ขณะที่ประเทศส่วนใหญ่เริ่มทยอยเปิดให้บริการ 4G ในช่วงปี 2015 ประชากรที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือกำลังจะมากกว่า ประชากรที่เชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต โลกของโทรคมนาคมกำลังเปลี่ยนวิถีชีวิตของทุกคนบนโลกอย่างรวดเร็ว และยากจะหลีกเลี่ยงได้

Read More »