Tag Archives: 3BB แนะวิธีการใช้และดูแลรักษาเราเตอร์ไวไฟให้ใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพ

3BB แนะวิธีการใช้และดูแลรักษาเราเตอร์ไวไฟให้ใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพ

เราเตอร์ไวไฟเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการติดตั้งอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ โดยเฉพาะการเดินสายไฟเบอร์เข้าบ้านหรือที่เรียกว่า FTTH (Fiber to the Home) เพื่อให้ความเร็วจากข่ายสายส่งตรงถึงอุปกรณ์รับสัญญาณภายในบ้านให้ได้มากที่สุด เราเตอร์ถือว่าเป็นหัวใจในการเชื่อมต่อที่เสถียร ซึ่ง 3BB ให้ความสำคัญในส่วนนี้จึงได้อัปเกรดอุปกรณ์เป็น Wi-Fi 6 สำหรับบ้านลูกค้า และเพื่อการใช้งานได้อย่างราบรื่นมาดูกันว่า วิธีการใช้และดูแลรักษาเราเตอร์เบื้องต้นในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ตนั้นมีอะไรบ้าง วางเราเตอร์ไว้ในจุดที่ใช้งานบ่อยและอากาศถ่ายเทได้ดี การเลือกพื้นที่หรือจุดติดตั้ง เป็นเรื่องสำคัญที่ควรคำนึงถึงไม่น้อย นอกจากความสะดวกในการใช้งานแล้ว พื้นที่ที่เหมาะสมในการติดตั้ง ควรเป็นพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ร้อน หรืออับจนเกินไป เพื่อป้องกันความร้อนที่จะเกิดขึ้นกับตัวเครื่อง ไม่ควรวางเราเตอร์ไว้ใกล้ทีวีหรือไมโครเวฟ เพราะอาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนได้ เนื่องจากเราเตอร์มีการทำงานเหมือมคอมพิวเตอร์ ควรปิดพักเมื่อไม่ได้ใช้งาน ถึงแม้ว่าเราเตอร์จะถูกออกแบบมาให้รองรับการใช้งานที่ยาวนานในแต่ละวันหรือตลอดเวลาได้ แต่เมื่อเลิกใช้งานอินเทอร์เน็ต ควรปิดเราเตอร์เพื่อเป็นการพักการใช้งานและระบายความร้อนของตัวเครื่องทำให้เครื่องช้า เชื่อมต่อไวไฟย่าน 0 GHz ในระยะใกล้เมื่อต้องการความเร็วที่สูง (ความเร็วสูงสุด 400Mbps) หรือเลือกการเชื่อมต่อย่าน 2.4 GHz เมื่อใช้ในระยะห่างหรือ 1 ห้องถัดไปเพื่อความครอบคลุมที่ดีกว่า (ความเร็วสูงสุด 100 Mbps) กรณีต้องการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพควรใช้งานผ่านสาย LAN …

Read More »