Home / Tag Archives: ์Netka

Tag Archives: ์Netka

Netka System เชื่อมโลกดิจิทัล ตอบรับโลกใบใหม่

Netka

โลกธุรกิจกำลังเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ไปสู่โมเดลที่ว่า Digitalization ซึ่งคนที่มองเห็นโอกาสก่อนย่อมปูทางสู่ผู้นำ "Netka System" บริษัทที่วางระบบครบวงจร (Software Network Management) ต่างมองเห็นการเปลี่ยนแปลงและพร้อมจะคว้าโอกาสทองนั้น

Read More »