Tag Archives: “ไปรษณีย์ไทย – กรมควบคุมมลพิษ” ชวนคนไทยเปลี่ยนขยะอะลูมิเนียม เติมเต็มชิ้นส่วนขาเทียมเพื่อผู้พิการ เปิดช่องทางรับบริจาค – ส่งฟรีผ่านที่ทำการฯ

“ไปรษณีย์ไทย – กรมควบคุมมลพิษ” ชวนคนไทยเปลี่ยนขยะอะลูมิเนียม เติมเต็มชิ้นส่วนขาเทียมเพื่อผู้พิการ เปิดช่องทางรับบริจาค – ส่งฟรีผ่านที่ทำการฯ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผนึก กรมควบคุมมลพิษ ชวนประชาชนร่วมบริจาคอะลูมิเนียมใช้แล้วให้กับโครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทานมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นอุปกรณ์ขาเทียม ได้แก่ เบ้า แกน หน้าแข้ง  เท้าเทียม และไม้เท้า สำหรับช่วยเหลือผู้พิการให้มีอุปกรณ์ขาเทียมที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน พร้อมลดปัญหาการตกค้างของขยะมูลฝอยในสิ่งแวดล้อม โดยตั้งแต่ปี 2553 ไปรษณีย์ไทยขนส่งอะลูมิเนียมให้กับกรมควบคุมมลพิษแล้วกว่า 241,488 กิโลกรัม ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเก็บ – แพ็ก – ส่งวัสดุอะลูมิเนียมน้ำหนักไม่เกินกล่องละ 5 กิโลกรัม โดยไม่เสียค่าฝากส่งตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 66 ผ่านไปรษณีย์ทั่วประเทศ ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่าจากสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ทำให้หลายองค์กรทั่วโลกให้ความสำคัญกับมิติทางสิ่งแวดล้อมในด้านการจัดการขยะให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เช่นเดียวกับไปรษณีย์ไทยที่มีเป้าหมายที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับสังคมตามแนวคิด Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยการรณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของทั้งการลดใช้ทรัพยากร การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยที่ผ่านมาได้มุ่งเป็นผู้นำทั้งการนำกล่องพัสดุ / …

Read More »