“ไปรษณีย์ไทย – กรมควบคุมมลพิษ” ชวนคนไทยเปลี่ยนขยะอะลูมิเนียม เติมเต็มชิ้นส่วนขาเทียมเพื่อผู้พิการ เปิดช่องทางรับบริจาค – ส่งฟรีผ่านที่ทำการฯ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผนึก กรมควบคุมมลพิษ ชวนประชาชนร่วมบริจาคอะลูมิเนียมใช้แล้วให้กับโครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทานมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นอุปกรณ์ขาเทียม ได้แก่ เบ้า แกน หน้าแข้ง  เท้าเทียม และไม้เท้า สำหรับช่วยเหลือผู้พิการให้มีอุปกรณ์ขาเทียมที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน พร้อมลดปัญหาการตกค้างของขยะมูลฝอยในสิ่งแวดล้อม โดยตั้งแต่ปี 2553
ไปรษณีย์ไทยขนส่งอะลูมิเนียมให้กับกรมควบคุมมลพิษแล้วกว่า 241,488 กิโลกรัม ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเก็บ – แพ็ก – ส่งวัสดุอะลูมิเนียมน้ำหนักไม่เกินกล่องละ 5 กิโลกรัม โดยไม่เสียค่าฝากส่งตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 66 ผ่านไปรษณีย์ทั่วประเทศ

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่าจากสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ทำให้หลายองค์กรทั่วโลกให้ความสำคัญกับมิติทางสิ่งแวดล้อมในด้านการจัดการขยะให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เช่นเดียวกับไปรษณีย์ไทยที่มีเป้าหมายที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับสังคมตามแนวคิด Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยการรณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของทั้งการลดใช้ทรัพยากร การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยที่ผ่านมาได้มุ่งเป็นผู้นำทั้งการนำกล่องพัสดุ / ซองเก่ามาพัฒนาเป็นสิ่งของที่เป็นประโยชน์ การรับขยะพลาสติกไปสู่ปลายทางเพื่อพัฒนาเป็นพื้นถนน ตลอดจนการลดใช้ทรัพยากร เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง การลดการตัดต้นไม้เพื่อผลิตกล่องพัสดุ ฯลฯ

นอกจากประเด็นดังกล่าวแล้วไปรษณีย์ไทยยังเล็งเห็นถึงการใช้ประโยชน์จากขยะประเภทอื่น ๆจึงได้ขนส่งอะลูมิเนียมใน “โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน” ของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งได้พระราชทานก่อตั้งขึ้นในปี 2535 เนื่องจากทรงตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนขาเทียมในกลุ่มคนพิการที่ยากไร้ โดยไปรษณีย์ไทยได้จัดส่งอะลูมิเนียมจากประชาชนให้กับกรมควบคุมมลพิษมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 มีเป้าหมายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการลดปริมาณการตกค้างของอะลูมิเนียมในขยะมูลฝอย อีกทั้งยังช่วยสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับสังคม ซึ่งตั้งแต่ พ.ศ. 2553 – 2565 คนไทยได้ร่วมกันบริจาคอะลูมิเนียมผ่านไปรษณีย์ไทยเป็นจำนวนกว่า 241,488 กิโลกรัม

“ไปรษณีย์ไทย ในฐานะหน่วยงานด้านการขนส่งของชาติ เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัด ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนนำอะลูมิเนียมที่เหลือใช้ไปบริจาคเพื่อนำไปใช้พัฒนาขาเทียมของประเทศไทย จึงพร้อมที่จะร่วมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งอะลูมิเนียมให้กับประชาชนที่ต้องการบริจาคอะลูมิเนียมเหลือใช้ให้กับโครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทานต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 โดยประชาชนสามารถร่วมบริจาคอะลูมิเนียมใช้แล้ว เช่น ห่วงดึงจากฝาน้ำดื่ม ห่วงดึงจากกระป๋อง ฝาเกลียว กระป๋องเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ ด้านในของตลับแป้ง หรืออะไหล่เก่าจากรถยนต์ อะลูมิเนียมเก่าที่หมดสภาพ เช่น ตะแกรงช่องแอร์ ขอบหน้าต่าง โดยทำความสะอาดวัสดุอะลูมิเนียมให้เรียบร้อยและบรรจุกล่องหรือซองน้ำหนักไม่เกินกล่องละ 5 กิโลกรัม ปิดผนึกให้เรียบร้อย จ่าหน้ากล่องส่งถึง “โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400” สามารถนำกล่องพัสดุไปฝากส่งได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝากส่ง ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566” ดร.ดนันท์ กล่าวทิ้งท้าย