Home / Tag Archives: โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ

Tag Archives: โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ

SISB ตอบโจทย์การศึกษายุค 21 : Thailand Top Company Awards 2020 : รางวัล BEST INNOVATIVE EDUCATION AWARD

SISB หรือ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ เป็นโรงเรียนที่สร้างโอกาสให้กับเยาวชน และมีเวทีให้แสดงความสามารถที่นอกเหนือจากตำราเรียน และทักษะสำคัญในยุค 21Century หรือ Digital 4.0 เพื่อให้เด็กนักเรียนนำทักษะทุกอย่างไปใช้ได้จริง

Read More »