Home / Tag Archives: โคเวสโตร

Tag Archives: โคเวสโตร

โคเวสโตร สร้างครูต้นแบบ สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

โคเวสโตร

บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด  เปิดตัวโครงการ “โคเวสโตร สร้างครูต้นแบบ สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม” หรือ Covestro Eco-Education Program กิจกรรมเพื่อสังคมที่ให้ความสำคัญเรื่องการนำองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการอบรมให้แก่ครูเพื่อเป็นต้นแบบในการปลูกฝังจิตสำนักเยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

Read More »