โคเวสโตร

โคเวสโตร สร้างครูต้นแบบ สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด  เปิดตัวโครงการ “โคเวสโตร สร้างครูต้นแบบ สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม” หรือ Covestro Eco-Education Program กิจกรรมเพื่อสังคมที่ให้ความสำคัญเรื่องการนำองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการอบรมให้แก่ครูเพื่อเป็นต้นแบบในการปลูกฝังจิตสำนักเยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

และเปิดโอกาสให้โรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมการอบรม สามารถส่งแนวคิดโครงการการจัดทำหลักสูตรการรักษาสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประกวดในโครงการด้วย โดยแนวคิดของโรงเรียนใดที่ได้รับการคัดเลือกว่าเป็นแนวคิดที่ดีและสามารถปฏิบัติได้จริงจะได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนต้นแบบและได้รับรางวัลจากบริษัทฯ

สำหรับปีนี้ โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการ “โคเวสโตร สร้างครูต้นแบบ สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม” หรือ Covestro Eco-Education Program  ได้แก่ โรงเรียนวัดตากวน จังหวัดระยอง รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดมาบชลูด จังหวัดระยอง และรองอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 จังหวัดระยอง และรางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม และโรงเรียน วัดกรอกยายชา จังหวัดระยอง โดยรับมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ จาก ดร. แดเนียล คอช กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด  ณ ศูนย์การผลิตโพลีคาร์บอเนต บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง