Home / Tag Archives: แอปพลิเคชั่น

Tag Archives: แอปพลิเคชั่น

TikTok กับ การรับมือในศึก 2 ทาง

tiktok การรับมือในศึก 2 ทาง

วิธีที่แอปพลิเคชั่น TikTok ใช้รับมือกับจากการถูกทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนเพ่งเล็ง เพราะความเป็นแอปสัญชาติจีน หรือเพราะยอดดาวน์โหลดสูงแซงแอปสัญชาติอเมริกา?

Read More »