Tag Archives: เพลง

คนไทยชื่นชอบดาวน์โหลดเพลงฟังออฟไลน์อันดับ 1

JOOX เผยผลสำรวจประจำเดือนสิงหาคม 59 พบคนไทยชื่นชอบดาวน์โหลดเพลงฟังออฟไลน์อันดับ 1 ขณะที่กลุ่มผู้ใหญ่มีแนวโน้มเข้าสู่โลกดนตรีแบบดิจิทัลมากขึ้น   JOOX ฟรีมิวสิคแอปพลิเคชั่น เปิดเผยผลสำรวจ in-app survey ประจำเดือนสิงหาคม 2559 จากจำนวนผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น JOOX ที่เข้ามาตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2,696 ราย โดยแบ่งเป็นเพศชาย 48.92%เพศหญิง 51.08% พบว่า   กลุ่มผู้ใช้งานช่วงอายุ 25-34 ปี เป็นกลุ่มที่ฟังเพลงผ่านดิจิทัลเป็นหลัก   กลุ่มผู้ใหญ่ (อายุมากกว่า 45 ปี) มีสัดส่วนการเข้าถึงและฟังเพลงในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นที่ 5.59%แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการบริโภคสื่อของคนกลุ่มนี้ที่เข้ามามีส่วนร่วมบนโลกออนไลน์มากขึ้น สอดคล้องกับการขยายตัวของการให้บริการ 4G ในไทย และสะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยีและคอนเทนต์ด้านดนตรีเป็นสิ่งที่เข้าถึงคนทุกเพศทุกวัยในช่วงที่ผ่านมา Top 5 ฟีเจอร์การฟังเพลงยุคดิจิทัลที่สะท้อนให้เห็นพฤติกรรมการฟังเพลงในวันนี้ พบว่า – อันดับ 1 คนไทยชื่นชอบการดาวน์โหลดเพลงแบบออฟไลน์65.69% – อันดับ 2 …

Read More »