Home / Tag Archives: เปิดใจผู้อัญเชิญตรา มทร.ธัญบุรี

Tag Archives: เปิดใจผู้อัญเชิญตรา มทร.ธัญบุรี

เปิดใจผู้อัญเชิญตรา มทร.ธัญบุรี

ผ่านพ้นไปสำหรับการค้นหาผู้อัญเชิญตราหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดยองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) โดยได้รับความสนใจมีผู้สมัครเข้าร่วมการค้นหากว่า 45 คน ซึ่งผลการตัดสินจากคณะกรรมการ ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยฝ่ายหญิง ได้แก่ “เอิรน์”นางสาวนิชาภัทร มีบำรุง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน คณะศิลปศาสตร์ ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยฝ่ายชาย ได้แก่ “ภู” นายชนะพล พลานุสนธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม “เอิรน์” นางสาวนิชาภัทร มีบำรุง บอกว่า อยากลองสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัย ทุกคนรู้ว่าหน้าที่ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเป็นหน้าที่สำคัญ โดยในการประกวดยังมีการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ในเรื่องของการเดิน-นั่ง เป็นประสบการณ์ที่ดี และยังสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเอง ถือว่าเป็นรางวัลแรกของหนูในรั้วมหาวิทยาลัย ยอมรับว่าตอนที่คณะกรรมการคัดเลือกให้เข้ารอบ 5 หนูแอบหวังนิด ๆ เมื่อประกาศผลว่าได้รับตำแหน่ง ภูมิใจ เพราะว่าเป็นรางวัลที่หนูตั้งใจ และเต็มที่กับการประกวดครั้งนี้ เคยได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 ธิดาดอกไม้ประจำปี 2562 …

Read More »