Tag Archives: เครื่องขอดเกล็ดปลาแป๊ะกัง มทร.ธัญบุรี ลดแรงงานคนจาก 2 วัน เหลือเพียง 1.6 ชั่วโมง

เครื่องขอดเกล็ดปลาแป๊ะกัง มทร.ธัญบุรี ลดแรงงานคนจาก 2 วัน เหลือเพียง 1.6 ชั่วโมง

อีกหนึ่งผลงานวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เครื่องขอดเกล็ดปลาแป๊ะกัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลงานของรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ต่อสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน นักวิจัยและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันไทย-เยอรมัน โดยลดแรงงานคน จาก 2 วัน เหลือ 1.6 ชั่วโมง ในปริมาณปลาแป๊ะกัง 1 ตัน สามารถขอดเกล็ดปลาได้สะอาด 98 เปอร์เซ็นต์ รศ.ดร.ศิริชัย เผยว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางจะเกร็ง ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ประสบปัญหาการใช้คนจำนวนมากในการขอดเกล็ดปลาแป๊ะกัง โดยการขอดเกล็ดปลาปริมาณ 1 ตัน ต้องใช้เวลาประมาณ 2 วัน ซึ่งทางวิสาหกิจชุมชนต้องการให้คณะผู้วิจัยออกแบบเครื่องจักรต้นแบบ เพื่อลดเวลาในการผลิตปลาแป๊ะกัง ทางทีมวิจัยจึงได้ออกแบบเครื่องขอดเกล็ดปลาแป๊ะกัง ในการขอดเกล็ดปลาใช้ตะแกรงที่เจาะรูและใบกวน ซึ่งใบกวนมีลักษณะพิเศษสามารถกวนพาปลาแป๊ะกังในถังให้ทั่วถึง สามารถทำงานได้ 2 ระบบ …

Read More »