เครื่องขอดเกล็ดปลาแป๊ะกัง มทร.ธัญบุรี ลดแรงงานคนจาก 2 วัน เหลือเพียง 1.6 ชั่วโมง

อีกหนึ่งผลงานวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เครื่องขอดเกล็ดปลาแป๊ะกัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลงานของรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ต่อสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน นักวิจัยและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันไทย-เยอรมัน โดยลดแรงงานคน จาก 2 วัน เหลือ 1.6 ชั่วโมง ในปริมาณปลาแป๊ะกัง 1 ตัน สามารถขอดเกล็ดปลาได้สะอาด 98 เปอร์เซ็นต์

รศ.ดร.ศิริชัย เผยว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางจะเกร็ง ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ประสบปัญหาการใช้คนจำนวนมากในการขอดเกล็ดปลาแป๊ะกัง โดยการขอดเกล็ดปลาปริมาณ 1 ตัน ต้องใช้เวลาประมาณ 2 วัน ซึ่งทางวิสาหกิจชุมชนต้องการให้คณะผู้วิจัยออกแบบเครื่องจักรต้นแบบ เพื่อลดเวลาในการผลิตปลาแป๊ะกัง ทางทีมวิจัยจึงได้ออกแบบเครื่องขอดเกล็ดปลาแป๊ะกัง ในการขอดเกล็ดปลาใช้ตะแกรงที่เจาะรูและใบกวน ซึ่งใบกวนมีลักษณะพิเศษสามารถกวนพาปลาแป๊ะกังในถังให้ทั่วถึง สามารถทำงานได้ 2 ระบบ คือ อัตโนมัติ และแมนนวล โดยหลักในการทำงานของเครื่องเริ่มจากการเปิดฝาถังเครื่อง จากนั้นใส่ปลาแป๊ะกัง ปิดฝาถังเครื่อง โยกท่อน้ำเข้าถังเครื่อง เปิดปั๊มน้ำเพื่อดึงน้ำเข้าไปยังถังขอดเกล็ดปลาแป๊ะกัง เมื่อน้ำได้ระดับที่ตั้งไว้ ให้ทำการปิดปั๊มน้ำ โยกท่อเติมน้ำออกจากถังขอดเกล็ดปลาแป๊ะกัง ทำการตั้งเวลาขอดเกล็ดปลาแป๊ะกัง ซึ่งขอดเกล็ดปลาที่เหมาะสมใช้เวลา 10 นาที และปิดสวิตซ์ไปยังตำแหน่ง AUTO กดปุ่มเปิดระบบทำงานอัตโนมัติ เมื่อเวลาครบกำหนดเครื่องจะหยุดทำงานอัตโนมัติ และปิดสวิตซ์ไปตำแหน่งแมนนวล กดปุ่มฉุกเฉิน เพื่อปิดการทำงานทั้งระบบ เปิดวาล์วน้ำระบายน้ำออกจากถังขอดเกล็ดปลา เปิดฝาถังเครื่องดึงคันโยก และปลดล็อคถังขอดเกล็ดปลา โดยหมุนทวนเข็มเพื่อนำปลาออกจากถัง

เครื่องขอดเกล็ดปลานี้เหมาะสำหรับกลุ่มเกษตรวิสาหกิจชุมชน ทำให้เกษตรกรลดต้นทุน ในการผลิตอาหารประเภทปลากรอบจากปลาแป๊ะกังที่ทำอาชีพการประมง และในอนาคตสามารถขยายผลเพื่อเอาไปขอดเกล็ดปลาเกล็ดแข็ง เช่น ปลากะพง ปลาช่อน ปลานิล และปลาตะเพียน เป็นต้น โดยพัฒนาออกแบบชุดตะแกรงตัวขอดเกล็ดปลาใหม่ ซึ่งใช้โครงสร้างเดิมเป็นหลัก และเป็นงานวิจัยที่สามารถขยายผลได้ในอนาคต ราคาของเครื่องประมาณ 150,000 บาท รับประกันตัวเครื่องระยะเวลา 1 ปี พร้อมบำรุงรักษาฟรี กลุ่มเกษตรวิสาหกิจชุมชน สามารถติดต่อโดยตรงที่ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ศิริชัย ต่อสกุล โทร.081-7016136 และสามารถเข้าชมเครื่องได้ที่วิสาหกิจชุมชนบางจะเกร็ง ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม