Tag Archives: เขมจิรา เทศประทีป

วิสัยทัศน์ ‘นวัตกรรม’ จากยูนิโคล่ : Product Innovation Awards 2020 : รางวัลสินค้าไลฟ์สไตล์ ประเภทเสื้อผ้า-เครื่องนุ่งห่ม

หัวใจสำคัญที่ทำให้ยูนิโคล่ (Uniqlo) เดินทางมาไกลมาก ๆ เกิดจากหลักปรัชญา LifeWear ที่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เชื่อมโยงกับผู้บริโภค โดยใช้นวัตกรรมในเทคโนโลยีต่าง ๆ มาพัฒนาเสื้อผ้าให้ได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด ทำให้ผู้บริโภคต่างลงคะแนนท่วมท้นกับแนวคิดนวัตกรรม ประเภทเสื้อผ้า-เครื่องนุ่งห่ม จากการจัดอันดับรางวัล Product Innovation Awards 2020 ในกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์

Read More »