Tag Archives: อียู

โอกาสอุตสาหกรรมอาหารไทย

การถูกตัดสิทธิพิเศษ GSP จาก EU ทุกรายการสินค้าเมื่อต้นปี รวมทั้งการอ่อนค่าของเงินสกุลยูโร ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกของไทยไปสหภาพยุโรปปรับตัวลดลงอย่างมีนัย

Read More »