โอกาสอุตสาหกรรมอาหารไทย

การถูกตัดสิทธิพิเศษ GSP จาก EU ทุกรายการสินค้าเมื่อต้นปี รวมทั้งการอ่อนค่าของเงินสกุลยูโร ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกของไทยไปสหภาพยุโรปปรับตัวลดลงอย่างมีนัย


จากสถานการณ์ดังกล่าว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย แนะผู้ประกอบการส่งออกอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรให้รักษาตลาดยุโรปเอาไว้ ด้วยการเข้าไปลงทุนผลิตสินค้า โดยใช้ยุโรปเป็นฐานการผลิตเพื่อลดแรงกดดันข้างต้น

แต่อย่างไรก็ดี การลงทุนอุตสาหกรรมอาหารในยุโรปนั้น ผู้ประกอบการไทยต้องพิจารณาจุดประสงค์และตลาดผู้ซื้อเป็นสำคัญ

 สำหรับประเทศที่น่าลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารที่ใช้เทคโนโลยีผลิตสินค้าพรีเมียม ได้แก่ เบลเยียม สหราชอาณาจักร เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์ เพราะเป็นศูนย์กลางการขนส่งไปยังตลาดอื่นๆ

ในขณะที่อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร รวมไปถึงอุตสาหกรรมอาหารที่ไม่ซับซ้อน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ควรลงทุนในยุโรปกลางและตะวันออก ได้แก่ โปแลนด์ ออสเตรีย ฮังการี เพราะมีต้นทุนค่าแรงต่ำกว่ายุโรปตะวันตก อีกทั้ง สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ภูมิภาคใกล้เคียงได้ เช่น ยุโรปเหนือ ตะวันตก ตะวันออก และตะวันออกเฉียงใต้