Tag Archives: #อินเดีย #จีน #’งานแต่งงาน #wedding #indiawedding

งานไม่ใหญ่แน่นะวิ!! ฤดูกาลแต่งงานอินเดียมาถึงแล้ว สวนทางจีน ที่ประชากรลดลงในรอบ 60 ปี

งานไม่ใหญ่แน่นะวิ!! ฤดูกาลแต่งงานอินเดียมาถึงแล้ว สวนทางจีน ที่ประชากรลดลงในรอบ 60 ปี

Read More »