Tag Archives: อาหารอนาคต

‘Plant Based’ เทรนด์อาหารอนาคตจากไทย สู่การขยายตลาดใน ‘ญี่ปุ่น-อังกฤษ’

PlantBased

แนวโน้มตลาดผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากพืชองไทยปี 2566 มีมูลค่าเฉียด 2 พันล้าน หลังคนหันมาใส่ใจสุขภาพและสนใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

Read More »