Tag Archives: อาคารสำนักงาน

ตลาดสำนักงานซัพพลายไม่เพียงพอต่อดีมานด์ดันค่าเช่าพุ่งสูง

ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยชี้ให้เห็นถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ ซึ่งแสดงอัตราเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)ที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจ โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลใช้ในการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

Read More »