Tag Archives: องค์กร ICT

เฟ้นหาสุดยอดองค์กรไอซีทีแห่งปี

ขอเชิญองค์กรธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาประยุกต์ใช้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดธุรกิจจนประสบความสำเร็จ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ “ ICT Best Practice Awards 2015” เพื่อรับคัดเลือกเป็นสุดยอดองค์กรด้านไอซีทีแห่งปี  

Read More »