Tag Archives: สุพันธุ์ มงคลสุธี

‘นวัตกรรม’ จุดท้าทายองค์กรยุคดิจิทัล : PRODUCT INNOVATION AWARDS 2020

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้มุมมองแนวคิดการพัฒนาและจัดจำหน่ายสินค้าที่มีนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ว่าภาคธุรกิจต้องมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้น จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ปรับเปลี่ยนสู่สินค้าเชิงนวัตกรรมมากขึ้น

Read More »